Rešavanje problema sa radio stanicama u programu Windows Media Center

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa reprodukcijom FM radija u programu Windows Media Center.

Za reprodukciju FM radio stanica u programu Windows Media Center potreban je opcionalni FM tjuner.

Prikaži sve

Zašto se FM radio ne reprodukuje?

FM radio se možda neće reprodukovati zbog nekog od sledećih razloga:

 • Računar je podešen na frekvenciju koja nije dostupna ili ima slab signal.

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, kliknite na dugme radio, a zatim na dugme FM radio.

 • Kablovske veze za FM radio nisu pravilno povezane sa hardverom tjunera ili antena nije optimalno pozicionirana. Uverite se da je kabl ili radio antena priključena na FM radio konektor na tjuneru i pravilno pozicionirana za najbolji prijem signala. Ako imate dva tjunera koji podržavaju FM radio, obavezno povežite svaki tjuner sa sopstvenim izvorom FM radio signala. Windows Media Center koristi dostupne tjunere po potrebi i ako je FM radio antena povezana samo sa jednim tjunerom, ne možete da primate radio signal kada se tjuner koristi za TV. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz hardver da biste videli koji je odgovarajući raspored hardvera.

 • Na računaru možda nije instaliran tjuner koji podržava FM radio ili možda nije uopšte instaliran tjuner. Za više informacija o tome šta je uključeno u konfiguraciju računara, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar ili se obratite proizvođaču hardvera.

 • Računar ima instaliran tjuner, ali on nije konfigurisan za rad sa programom Windows Media Center. Da biste ga konfigurisali za rad sa programom Windows Media Center, izvršite sledeće radnje:

  1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, Opšte postavke, Podešavanje programa Windows Media Center, a zatim kliknite na dugme Konfiguriši TV ili monitor.

  2. Izvršite korake na ekranu da biste konfigurisali tjuner. Opcija za radio bi trebalo da se pojavi posle konfigurisanja tjunera.

 • Računar možda ima problema sa hardverom tjunera. Uverite se da je instaliran aktuelan upravljački program za hardver tjunera kao i da je FM tjuner omogućen. Za više informacija o upravljačkim programima pogledajte odeljak Ažuriranje upravljačkih programa.

 • Ako se FM radio još uvek ne reprodukuje, obratite se proizvođaču računara za pomoć.

Zašto nije otkrivena nijedna FM radio stanica?

Windows Media Center ne može da pronađe ili potraži radio frekvenciju koja ima slab signal. Ako ručno unesete frekvenciju ili direktno podesite radio stanicu sa slabim signalom, Windows Media Center će reprodukovati stanicu. Međutim, ako koristite režim Traži, Windows Media Center će možda preskočiti slab signal.

Za postizanje najboljih rezultata, uverite se da je kabl ili radio antena povezana sa računarom i pravilno pozicionirana za najbolji prijem signala. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz hardver da biste videli koji je odgovarajući raspored hardvera. Ako je FM radio signal još uvek slab, za više informacija obratite se proizvođaču računara.

Računar možda ima problema sa hardverom tjunera. Uverite se da je hardver tjunera omogućen i da je instaliran ispravan upravljački softver. Da biste brzo odredili da li hardver tjunera funkcioniše, uverite se da možete da gledate TV. Za rešavanje problema, pogledajte dokumentaciju za hardver.

Zašto je FM radio neočekivano prestao sa reprodukcijom?

Hardver tjunera koji je uključen u računar može da ima ulaz za FM radio kao i za TV signal. U nekim slučajevima, taj tip hardvera tjunera ne može u istom trenutku da prima FM radio i TV signal. Na primer, ako se tjuner koristi za FM radio kada je planirano da Windows Media Center započne snimanje, pojavljuje se upozorenje da će FM radio sesija biti zaustavljena kada započne snimanje TV-a. Ako ne napravite izbor, Windows Media Center automatski zaustavlja FM radio i počinje snimanje TV-a kao što je planirano.

Ako imate bilo kakav Windows Media Center Extender uređaj povezan sa računarom, neko je možda podesio TV program ili FM radio program na Media Center Extender uređaju i preuzeo kontrolu nad hardverom tjunera koji ste koristili.

Zašto ne radi brzo premotavanje unapred ili unazad kada se reprodukuje FM radio?

Windows Media Center ne podržava brzo premotavanje unapred ili unazad kada se reprodukuje FM radio. Umesto toga, možete da upotrebite dugme SKIP ili dugme REPLAY na daljinskom upravljaču da biste preskočili 29 sekundi unapred ili 7 sekundi unazad.

Ako želite da upravljate programom Windows Media Center pomoću daljinskog upravljača, potreban je opcionalni daljinski upravljač za Windows Media Center.

Zašto ne mogu da pronađem opciju za reprodukciju FM radija?

Ako ste nedavno instalirali hardver tjunera za FM radio ili ste povezali tjuner koji podržava FM radio, Windows Media Center možda još uvek nije otkrio dodati tjuner.

Izvršite sledeće radnje da biste konfigurisali tjuner za korišćenje sa programom Windows Media Center pre nego što se prikaže opcija za FM radio:

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, Opšte postavke, Podešavanje programa Windows Media Center, a zatim kliknite na dugme Konfiguriši TV ili monitor.

 2. Nastavite sa podešavanjem da biste konfigurisali tjuner. Opcija radio bi trebalo da se pojavi posle konfigurisanja tjunera.

Zašto ne mogu da pronađem Internet radio?

Internet radio predlošci i stanice se pojavljuju u okviru stavke Radio samo ako su na računar instalirane neke partnerske aplikacije za Internet radio. Ako u okviru stavke Radio ne možete da pronađete Internet radio, pokušajte da ponovo preuzmete partnersku aplikaciju.

Proverite da ima partnerskih aplikacija za Internet radio koje možete da instalirate i koristite u programu Windows Media Center. (Na početnom ekranu pomerite se do dugmeta Mediji na mreži, a zatim kliknite na dugme biblioteka programa. Kliknite na dugme Muzika & radio, a zatim na dugme Više muzike i radio stanica da biste videli listu dostupnih Internet radio partnera.)