Rešavanje problema sa snimanjem TV sadržaja na računar

Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa snimanjem TV programa na računar.

Prikaži sve

Zašto postoji neusaglašenost kod snimanja?

U sledećim situacijama možete da dobijete obaveštenje da postoji neusaglašenost kod snimanja:

 • Imate jedan TV tjuner ali ste planirali više od jednog snimanja u istom trenutku.

 • Omogućeno je više tjunera ali ste planirali više snimanja nego što imate dostupnih tjunera u tom trenutku.

Kada budete upitani, sledite uputstva na ekranu da biste rešili neusaglašenost. Ako ne rešite neusaglašenost, Windows Media Center će je rešiti automatski i izabraće program za snimanje. Ponekad Windows Media Center može da pronađe i promeni datum i vreme snimanja za jedan od programa i da podesi raspored snimanja tako da bi snimio oba programa. U suprotnom, Windows Media Center će na osnovu sledećeg redosleda rangiranja da izabere program za snimanje:

 • Jedan snimak (nije deo serije).

 • Rangiranje serije po prioritetu poput „Serija“, „Ključna reč“ i „Ručno snimanje“ se mogu rangirati u okviru opcije „Prioritet serije“.

 • Program koji je prvi dodat u plan.

Ako Windows Media Center naiđe na neusaglašenost kod zahteva za snimanje dve epizode različitih serija, Windows Media Center koristi listu prioriteta serija da odluči koju epizodu će da snimi. Seriju koju najviše želite da snimite možete da rangirate na vrh liste prioriteta serija da biste bili sigurni da će se u slučaju neusaglašenosti uspešno snimiti. Kada novu seriju dodate u plan, ona se dodaje na kraj liste i ima najniži prioritet.

Podešavanje prioriteta snimanja serije

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, kliknite na dugmad snimljeni tv sadržaj, prikaži planirano, Serija, a zatim kliknite na dugme Promeni prioritet.

 2. Koristite strelicu nagore ili nadole na ekranu da biste planiranu seriju pomerili nagore ili nadole na listi prioriteta serija.

 3. Kliknite na dugme Gotovo da biste se vratili na ekran Serija.

Zašto se TV program nije snimio?

Postoje mnogi razlozi zbog kojih se program možda nije snimio. Da biste proverili istoriju snimanja za informacije o tome zašto se program nije snimio, izvršite sledeće radnje:

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, kliknite na dugmad snimljeni tv sadržaj, prikaži planirano, a zatim kliknite na dugme Istorija.

 2. Da biste organizovali listu, kliknite na dugme Sortiraj po datumu, Sortiraj po statusu, ili Sortiraj po naslovu.

 3. Koristite dugmad sa strelicama koja se nalazi na ekranu da biste se pomerali na listi. Status svakog programa je naveden kao Snimljen, Nije snimljen, Izbrisan, Otkazan, Zamenjen ili Delimičan.

 4. Da biste dobili detaljnije informacije o statusu snimanja, kliknite na program. Pojavljuje se ekran istorija koji uključuje detaljno objašnjenje istorije snimanja te stavke.

Razlozi zbog kojih se program možda neće snimiti su sledeći:

 • Postojala je neusaglašenost sa drugim snimanjem koje je imalo veći prioritet. Više informacija o prioritetima možete da vidite gore u okviru ove teme.

 • Tjuner nije bio dostupan kada je program trebalo da se snimi.

 • Nije bio dostupan prostor na disku i nije bilo moguće izbrisati snimke da bi se prostor oslobodio. Da biste izbrisali snimke, pogledajte odeljak Upravljanje snimljenim TV programom: najčešća pitanja.

 • Nema dostupnih ažuriranih rasporeda Vodiča za planirano snimanje. Uverite se da su u programu Windows Media Center preuzetu najnoviji podaci Vodiča. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa preuzimanjem Vodiča.

 • Ograničenja koja je postavio emiter ili pošiljalac sadržaja zabranjuju snimanje programa.

 • Program je već snimljen. Windows Media Center neće snimiti epizodu serije ako je ona već snimljena ili ako je izbrisana u poslednjih osam sedmica.

 • Dostigli ste ograničenje broja snimaka koji se zadržavaju za seriju. Izbrišite druge snimke serije ili povećajte ograničenje broja snimaka koji se zadržavaju za seriju. Da biste upravljali snimcima, pogledajte odeljak Upravljanje snimljenim TV programom: najčešća pitanja.

 • TV emiter je promenio plan ili broj kanala za određenu mrežu ili se program nije emitovao.

 • Nije bilo TV signala jer kanal nije bio dostupan, TV signal je prekinut ili je tjuner bio onemogućen.

 • Računar je bio isključen ili je ostao bez napajanja u vreme kada je program trebalo da bude snimljen. Računar mora da bude uključen ili u režimu spavanja, odsustva ili hibernacije da bi uspešno snimio program.

 • Ako imate set-top box dekoder, infracrveni (IC) kontrolni kabl je možda prekinut, što je sprečilo Windows Media Center da promeni kanal da bi započeo snimanje.

Zašto ne mogu da pronađem snimak?

Snimak možda ne možete da nađete zbog nekog od sledećih razloga:

 • Program nije snimljen ili je snimljen a zatim izbrisan. Možete da proverite istoriju snimanja da biste saznali da li je program snimljen ili izbrisan. Informacije o tome kako ovo da uradite navedene su gore u okviru ove teme.

 • Snimljeni program je sačuvan u fascikli koja nije dostupna i koja se razlikuje od fascikle podešene za snimanje. Proverite da li je fascikla koja sadrži snimak dostupna i da li možete da joj pristupite sa računara. Podrazumevanu fasciklu za skladištenje snimljenih TV programa možete da promenite i na sledeći način:

  1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugme Skladište snimača.

  2. Kliknite na dugme - ili + pored opcije Snimi na disk jedinicu da biste odabrali novu disk jedinicu, kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim idite na ekran snimljeni tv sadržaj i ponovo potražite program.

 • Ako još uvek ne možete da pronađete snimljeni TV program, možete da pretražite fasciklu „Snimljeni TV sadržaj“. (Podrazumevana lokacija je C:\Users\Public\Snimljeni TV sadržaj.) Ako su snimci uskladišteni na spoljašnjoj disk jedinici, lokacija fascikle može biti na primer G:\Snimljeni TV sadržaj.

Zašto se snimio pogrešan kanal?

Ako TV signal primate preko set-top box dekodera, Windows Media Center može da naiđe na grešku kada menja kanal da bi započeo snimanje programa. Greška u promeni kanala na set-top box dekoderu može da bude izazvana nekim od sledećih razloga:

 • IC kontrolni kabl je neispravno pozicioniran na prednjoj strani set-top box dekodera ili nije uopšte povezan, tako da Windows Media Center ne može da pošalje signal set-top box dekoderu da promeni kanal.

 • Brzina promene kanala set-top box dekodera je možda neispravno konfigurisana. Na primer, ako je izabrana neispravna brzina promene kanala, set-top box dekoder može da dobije signal za samo dva od tri broja kanala koje je poslao Windows Media Center i da izvrši promenu na dvocifreni kanal umesto na trocifreni. Možda ćete želeti ponovo da podesite TV signal i izaberete drugu brzinu promene kanala.

  Promena brzine promene kanala

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, a zatim kliknite na dugme Podesi TV signal i nastavite da koristite čarobnjak.

 • Windows Media Center je možda pokušao da podesi kanal koji nije deo vašeg paketa TV usluga. U nekim slučajevima, automatsko ponašanje nekih set-top box dekodera utiče na to kako Windows Media Center kontroliše set-top box dekoder. Kada Windows Media Center podesi kanal koji nije deo vašeg paketa TV usluga, set-top box dekoder će možda promeniti kanal na podrazumevanu vrednost, prikazati poruku na ekranu, ostati na poslednjem gledanom kanalu ili promeniti kanal na najbliži kanal u rasporedu koji može da se gleda. U svakom slučaju, set-top box dekoder izvršava podrazumevanu radnju koju Windows Media Center ne može da otkrije, zbog koje Windows Media Center nije više sinhronizovan i snima pogrešan kanal. Da biste sprečili Windows Media Center da pokuša da pristupi i snimi kanale na koje niste pretplaćeni, trebalo bi da isključite kanale koji nisu uključeni u vaš paket TV usluga na sledeći način:

  1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim kliknite na dugme Uredi kanale.

  2. Koristite dugmad sa strelicama koja se nalazi na ekranu da biste se pomerali kroz listu i pronašli kanale koje želite da prikažete ili sakrijete. Kako birate svaki kanal, tako umetnuti prozor prikazuje taj kanal.

   Ilustracija umetnutog prozora
   Ilustracija umetnutog prozora
  3. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu koje se nalazi pored svakog kanala. Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu, kanal se prikazuje u Vodiču, a kada opozovete izbor u polju za potvrdu, kanal se ne prikazuje.

  4. Kliknite na dugme Sačuvaj kada dovršite promene da biste se vratili na ekran Vodiča postavke.

  U slučaju poruke na ekranu, nije moguća navigacija za snimljeni TV sadržaj bez korišćenja daljinskog upravljača set-top box dekodera. Poruka može da izazove nekoliko neispravnih snimaka ako ste udaljeni od računara i ne možete odmah da otklonite problem.

Šta se događa ako je ostalo malo prostora na čvrstom disku ili ako je on pun?

Obaveštenja o nedostatku prostora na disku označavaju da je čvrsti disk na kome se skladište snimljeni TV programi skoro pun i da Windows Media Center neće moći da dovrši sledeće planirano snimanje ili neko naredno dok se ne oslobodi dovoljno prostora. Čvrsti disk može biti skoro pun ako:

 • Postoji nekoliko snimaka koji ne mogu da se izbrišu. Saznajte više u odeljku Upravljanje snimljenim TV programima: najčešća pitanja.

 • Postoji veliki broj drugih datoteka, uključujući datoteke medija poput muzike, slika ili video zapisa koje su uskladištene na čvrstom disku na kome se snima TV program.

 • Snimljen je veliki broj digitalnih TV programa koji ne mogu da se izbrišu. Snimljeni TV programi sa nekih digitalnih TV kanala zadržavaju povećane detalje slike i visok kvalitet zvuka visoke definicije. Kao rezultat toga, veličina datoteke snimljenih digitalnih TV programa je veća nego snimci TV programa standardne definicije i može brže da popuni čvrsti disk.

 • Čvrsti disk na koji snimate je možda previše mali i u tom slučaju ćete možda želeti da ga zamenite drugim većim diskom.

  Da biste odmah oslobodili više prostora na disku, možete ručno da izbrišete neke snimljene TV programe ili da dodelite više prostora na disku za skladištenje snimaka. Da biste izbrisali snimak, pogledajte odeljak Upravljanje snimljenim TV programom: najčešća pitanja.

Kako mogu da povećam ograničenje tako da mogu da snimim više epizoda serije?

Snimanje je otkazano jer je dostignuto ograničenje broja snimaka serije koji se zadržavaju. Da biste bili sigurni da će se u budućnosti snimanje izvršiti, možete da povećate ograničenje broja snimaka koji se zadržavaju. (Pogledajte odeljak Upravljanje snimljenim TV programima: najčešća pitanja.)

Zašto Windows Media Center ne može da pronađe kanal za snimanje?

Možda ćete morati da uključite kanal i da ponovo isplanirate snimanje. Da biste uključili kanal, izvršite sledeće radnje:

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Vodič, a zatim kliknite na dugme Uredi kanale.

 2. Koristite dugmad sa strelicama koja se nalazi na ekranu da biste se pomerali kroz listu i pronašli kanale koje želite da prikažete ili sakrijete. Kako birate svaki kanal, tako umetnuti prozor prikazuje taj kanal.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored kanala koji želite da uključite. Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu, kanal se prikazuje u Vodiču, a kada opozovete izbor u polju za potvrdu, kanal se ne prikazuje.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj kada dovršite promene da biste se vratili na ekran Vodiča postavke.

Zašto Windows Media Center nije uspeo da izvrši snimanje?

Pokušajte da ponovo isplanirate snimanje. Neka otkazivanja mogu da zahtevaju da samo ponovo isplanirate snimanje. Da biste ponovo isplanirali snimanje, pogledajte odeljak Upravljanje snimljenim TV programom: najčešća pitanja. Druga otkazivanja mogu biti složenija i zahtevati ponovno pokretanje Windows Media Center računara.

Zašto Windows Media Center nije uspeo da zaustavi snimanje?

Pokušajte ručno da zaustavite snimanje ili ponovo pokrenite računar.

Zašto Windows Media Center nije mogao da kreira datoteku snimka?

Ponestaje prostora na disku računara ili nije moguće pronaći fasciklu „Snimljeni TV sadržaj“. Pokušajte da izbrišete neke snimke da biste kreirali više prostora na disku, proverite da li postoji fascikla „Snimljeni TV sadržaj“, a zatim pokušajte ponovo da isplanirate snimanje. Da biste ponovo isplanirali snimanje, pogledajte odeljak Upravljanje snimljenim TV programom: najčešća pitanja.