Rešavanje problema sa pretraživanjem

Evo rešenja za uobičajene probleme sa traženjem datoteka.

Prikaži sve

Ne znam kako da izvršim pretragu.

Za početak možete koristiti polje za pretragu koje se nalazi na vrhu svake fascikle. Ono izvršava brzu pretragu trenutne fascikle i svih potfascikli. Ako želite da podesite sveobuhvatniju pretragu, otvorite fasciklu za pretragu.

  • Otvorite pretragu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Pretraži.

Za više informacija pogledajte odeljak Pronalaženje datoteke ili fascikle.

Windows ne može da pronađe datoteku za koju znam da se nalazi na računaru.

Najverovatniji razlog jeste to što pretražujete ograničen skup lokacija. Indeksirane lokacije, skup datoteka koji se koristi po podrazumevanoj vrednosti, uključuje uobičajene lokacije koji biste možda želeli da pretražite. Međutim, pretragu možete proširiti tako što ćete u fascikli za pretragu trenutnoj pretrazi dodati još lokacija. Evo na koji način:

  1. U oknu za pretragu izaberite stavku Više opcija pretraživanja.

  2. U meniju Lokacija izaberite stavku Svuda.

Savet

  • Ako želite da pretražite određeni skup lokacija, a ne ceo računar, u meniju Lokacija izaberite stavku Odaberi lokacije za pretragu.

Pretraga ne može da pronađe datoteke koje pripadaju drugim korisnicima.

Zbog privatnosti, indeksu su dodate samo vaše datoteke, tako da se po podrazumevanoj vrednosti pretražuju samo vaše datoteke. Evo kako da izmenite pretrage da bi se u rezultatima pretrage pojavile datoteke koje pripadaju drugom korisniku:

  1. Otvorite fasciklu koja sadrži korisničke datoteke koje želite da pretražite. To se obično nalazi na putanji C:\Users\User pri čemu User predstavlja ime osobe čije datoteke želite da pretražite. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Izvršite pretragu. Sada će datoteke tog korisnika biti uključene u rezultate pretrage.

Neke pretrage dugo traju.

Ako pretražujete lokacije koje nisu indeksirane, pretraga može biti spora jer Windows tokom pretrage mora pregledati svaku datoteku na tim lokacijama. Te lokacije možete dodati indeksu da biste ubrzali buduće pretrage. Za više informacija pogledajte odeljak Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja.

Napomena

  • Indeksu možete dodati samo lokacije koje se nalaze na računaru. Mrežne lokacije ne mogu se indeksirati tako da će one uvek biti pretraživane sporije od fascikli koje se nalaze na računaru.

Ne mogu da pronađem sistemsku ili programsku datoteku.

Zbog ubrzavanja rutinskih pretraga, sistemske i programske datoteke nisu uključene u indeks. Ako želite da potražite sistemsku ili programsku datoteku, u fascikli za pretragu promenite lokaciju trenutne pretrage sa opcije „Indeks“ na opciju „Svuda“ ili odaberite posebnu lokaciju za pretragu kao što je određeni čvrsti disk ili fascikla. Imajte na umu da će prilikom pretraživanja lokacija koje nisu indeksirane pretrage biti sporije nego obično.

Ne mogu da dodam mrežnu lokaciju u indeks.

Indeksu se mogu dodati samo datoteke i fascikle koje se nalaze na računaru. To znači da će mrežne lokacije biti pretraživane sporije od datoteka koje se nalaze na računaru.

Šta znači pojavljivanje poruke da će rezultati pretrage možda biti sporiji jer lokacija nije indeksirana?

Kada pretražujete u fascikli za pretragu ili „Start“ meniju, rezultate ćete dobiti brže jer pretraga uključuje samo lokacije na računaru koje su indeksirane. Ako u fascikli za pretragu promenite lokacije za pretragu ili ako otvorite fasciklu koja se ne nalazi u indeksu i u okviru nje izvršite pretragu, pretraga će trajati duže. Osim toga, pretrage van indeksa traže datoteke samo po njihovim imenima, a pretrage pomoću indeksa uključuju niz svojstava datoteka i njihov sadržaj. Ako često pretražujete lokaciju na računaru čije je pretraživanje sporo, trebalo bi da je dodate indeksu.

Šta znači pojavljivanje poruke da će rezultati pretrage možda biti nepotpuni jer se datoteke i dalje indeksiraju?

Windows prikuplja informacije o datotekama na računaru da bi izvršavao brze i precizne pretrage. Te informacije su uskladištene u indeksu. Windows povremeno mora da ažurira indeks. Ako izvršavate pretragu za vreme ažuriranja indeksa, rezultati možda neće biti ažurni.

Šta znači pojavljivanje poruke da će pretraživanje mrežnih lokacija i povezanih uređaja možda potrajati dugo?

Lokacije koje se ne nalaze na čvrstom diskuračunara — poput mrežnih lokacija i medijskih uređaja — ne mogu se dodati indeksu računara, tako da pretraživanje tih lokacija traje duže od pretraživanja indeksiranih datoteka koje se nalaze na računaru.

Šta znači pojavljivanje poruke da se lokaciji ne može pristupiti ili da na lokaciji za pretragu nema medijuma?

Postoji problem u pretraživanju nekih izabranih lokacija. Najčešći razlog je to što ste izabrali mrežnu lokaciju ili povezani uređaj koji trenutno nisu povezani sa računarom. Postoji mogućnost i da ste izabrali prenosivi medijski uređaj, a da u uređaju ne postoje medijumi (kao što je memorijska kartica ili CD). Proverite lokacije i ponovo pokušajte da izvršite pretragu.

Zašto pretraživanje nekad ne počinje dok ne pritisnem taster ENTER kada koristim polje za pretragu?

Ako pretražujete lokacije koje nisu indeksirane, morate da pritisnete taster ENTER da biste pokrenuli pretragu. Imajte na umu da će prilikom pretraživanja lokacija koje nisu indeksirane pretrage biti sporije nego obično.

Kako da znam koje datoteke se pretražuju brzo?

Sve datoteke koje se nalaze u indeksu pretražuju se brzo. Po podrazumevanoj vrednosti, sve uobičajene datoteke na računaru su indeksirane. Indeksirane lokacije uključuju sve datoteke iz lične fascikle (kao što su „Dokumenti“, „Slike“, „Muzika“ i „Video zapisi“), kao i e‑poruke i vanmrežne datoteke. Datoteke koje nisu indeksirane uključuju programske i sistemske datoteke. Te lokacije nisu indeksirane zato što retko imate potrebu da tražite te datoteke, a njihovo isključivanje iz indeksa ubrzava pretrage.

Da biste videli čitavu listu lokacija koje su indeksirane, otvorite stavku „Opcije indeksiranja i pretraživanja“.

  • Otvorite stavku „Opcije indeksiranja i pretraživanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije indeksiranja.

    Indeksirane lokacije su prikazane na listi Indeksiraj ove lokacije.