Rešavanje problema sa slanjem filma u e‑poruci

Evo rešenja za neke uobičajene probleme prilikom slanja filma u e‑poruci u programu Windows Movie Maker.

Prikaži sve

Može li film biti prevelik da bi se poslao kao prilog e‑poruke?

Da. Možete imati teškoća sa slanjem velike datoteke sa filmom zbog nekog od sledećih razloga:

 • Mnogi dobavljači usluga e‑pošte postavljaju ograničenje veličine datoteka u prilozima e‑poruka. Da biste pronašli ograničenje veličine koju je dobavljač usluga e‑pošte postavio za slanje datoteka kao priloga e‑poruke, obratite se dobavljaču usluga e‑pošte. Da biste zaobišli ograničenje veličine datoteke priloga koje je postavio dobavljač usluga e‑pošte, možete da uklonite neke stavke iz skice scenarija/vremenske ose u projektu, a zatim ponovo da objavite film da biste smanjili veličinu datoteke filma.

 • Windows Movie Maker je možda konfigurisan da ograničava veličinu priloga e‑poruke. Da biste promenili ovu postavku, uradite sledeće:

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  2. Kliknite na karticu Više opcija, a zatim u polju Maksimalna veličina datoteke za slanje filma kao priloga e‑poruke izaberite maksimalnu veličinu datoteke koju želite da dozvolite.

Ne mogu da priložim film u e‑poruku pomoću opcije „Objavi film“. Šta nije u redu?

Programi za e‑poštu koji ne podržavaju MAPI ne dozvoljavaju da se prilozi automatski dodaju u e‑poruke. Podrazumevani program za e‑poštu možda ne podržava MAPI. Da biste rešili ovaj problem, možete pokušati da ručno priložite film e-poruci ili da koristite drugi program za e-poštu.

Ručno prilaganje filma e‑poruci

 1. Posle kreiranja filma ali pre nego što ga pošaljete kao prilog e‑poruke, kliknite na dugme Sačuvaj kopiju filma na računaru.

 2. U polje Ime datoteke upišite ime za sačuvanu datoteku filma i kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Pokrenite program za e‑poštu, kreirajte novu poruku, a zatim poruci priložite sačuvanu datoteku filma.

 4. Pošaljite poruku sa priloženim filmom.

Korišćenje drugog programa za e‑poštu

 • Navedite novi program za e‑poštu koji dozvoljava da se prilozi automatski dodaju u e‑poruke, a zatim ponovo pokrenite funkciju „Objavljivanje filma“ i kliknite na dugme E‑pošta da biste pokušali da pošaljete film kao prilog e‑poruke.

  Za više informacija o izboru podrazumevanog programa za e‑poštu pogledajte odeljak Promena podrazumevanog programa za e‑poštu u opciji Windows Pomoć i podrška.