Rešavanje problema sa slanjem filma na DV traku

Evo rešenja za neke uobičajene probleme prilikom slanja filma na digitalnu video (DV) traku.

Prikaži sve

Moj računar ne pronalazi moju digitalnu video (DV) kameru kada je priključim. Zašto?

Ovo može da se dogodi zbog sledećih razloga:

 • DV kamera nije uključena.

 • DV kamera se nalazi u stanju pripravnosti. Neke DV kamere će ući u stanje pripravnosti ako se DV kamera nalazi u režimu snimanja (kamera) sa ubačenom trakom a nijedan video ili audio zapis se ne šalje na kameru ili sa nje.

Da biste otklonili problem, izvršite neku od sledećih radnji, a zatim pokušajte ponovo:

 • Proverite da li je DV uređaj pravilno povezan sa računarom pomoću IEEE 1394 kabla ili USB 2.0 kabla. IEEE 1394 kabl je standardni način povezivanja DV kamere sa računarom. USB 2.0 veze su manje uobičajene.

 • Proverite da li je DV kamera uključena i da li se nalazi u VCR režimu (reprodukcija).

 • Isključite DV kameru na nekoliko sekundi, a zatim je ponovo uključite u VCR režimu (reprodukcija/uređivanje). Ako ovo ne uspe prvi put, ostavite uređaj isključen duže vreme pre nego što ga ponovo uključite da biste dozvolili računaru da registruje promenu.

 • Proverite da li je DV kamera pravilno povezana sa računarom i da li su instalirani svi neophodni upravljački programi za DV kameru. Hardverske postavke možete proveriti u programu „Upravljač uređajima“ tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Izaberite stavku Hardver i zvuk.

  3. Kliknite na dugme Upravljač uređajima.

Nisam siguran da li moja DV kamera podržava DV In. Šta ako ne podržava?

Neke kamere ne podržavaju DV In, što znači da objavljeni film ne možete da pošaljete sa računara ili drugog uređaja na DV kameru. Da biste videli da li kamera podržava DV In, proverite dokumentaciju koju ste dobili uz DV kameru ili idite na Web lokaciju proizvođača.

Nije moguće povezati kameru i računar. U kom režimu bi kamera trebalo da bude?

DV kamera mora da bude u režimu reprodukcije da biste mogli da snimite film sa računara na DV traku. Režim reprodukcije na kameri je obično označen kao VCR ili VTR.

Da biste otklonili problem, izvršite neku od sledećih radnji, a zatim pokušajte ponovo:

 • Proverite da li je DV kamera uključena i da li se nalazi u VCR režimu (reprodukcija).

 • Proverite da li je DV uređaj pravilno povezan sa računarom pomoću IEEE 1394 kabla ili USB 2.0 kabla. Uređaji koji koriste i IEEE 1394 i USB 2.0 veze obično koriste IEEE 1394 vezu za uvoz video zapisa.

 • Isključite DV kameru na nekoliko sekundi, a zatim je ponovo uključite u VCR režimu (reprodukcija). Ako ovo ne uspe prvi put, ostavite uređaj isključen duže vreme pre nego što ga ponovo uključite da biste dozvolili računaru da registruje promenu.

Nije moguće poslati film na kameru. Šta nije u redu?

Možda u DV kameri nema trake. Da biste otklonili ovaj problem, stavite u kameru DV traku na koju može da se snima, a zatim pokušajte ponovo da snimite film na traku.

Nije moguće snimiti film na traku u kameri jer Windows Movie Maker kaže da je DV traka zaštićena od upisivanja. Šta to znači i kako to mogu da otklonim problem?

Mnoge DV trake se dobijaju sa zaštitom od upisivanja u vidu jezička koju možete da pomerite tako da niko ne može da snima novi video zapis na traku. Ove jezičke možete da koristite da biste zaštitili video zapis koji je već snimljen.

Sledeća slika prikazuje DV traku sa uklonjenom zaštitom od upisivanja tako da film može da se snimi na traku:

Slika DV trake sa koje je uklonjena zaštita od upisivanja
DV traka sa koje je uklonjena zaštita od upisivanja

Da biste otklonili problem i snimili film na traku, uradite sledeće:

 1. Pregledajte traku u kameri u režimu VCR da biste se uverili da traka ne sadrži video zapise koje želite da sačuvate.

 2. Izbacite traku iz DV kamere.

 3. Pomerite jezičak za zaštitu od upisivanja na traci sa položaja „SAVE“ na „REC“.

 4. Ubacite traku nazad u DV kameru, a zatim probajte ponovo da snimate na traku.

Posle snimanja filma na traku i reprodukovanja na kameri ili na TV-u sa kamere, vidi se da nedostaje prvih nekoliko sekundi filma. Kako to da otklonim?

Ovaj problem se javlja jer neke kamere ne počinju snimanje na traku dovoljno brzo da bi snimile prvih nekoliko sekundi filma.

Da biste otklonili ovaj problem, možete na početak filma da dodate naslov sa istom bojom teksta i pozadine. Da biste saznali više o dodavanju naslova pogledajte odeljak Dodavanje naslova i špica za film.

Prilikom snimanja u režimu standardne reprodukcije (SP) nije moguće smestiti ceo Windows Movie Maker film na DV traku. Šta da radim?

Postoje dva osnovna režima snimanja koja možete da koristite da biste odredili količinu video zapisa koju možete da snimite na DV traku. Standardna reprodukcija (SP) i produžena reprodukcija (LP). Ako snimate u SP režimu, brzina trake je veća nego kada snimate u LP režimu. Iako je kvalitet snimljenog video zapisa bolji u SP režimu, količina video i audio zapisa koja može da bude snimljena na traku je smanjena.

Imate sledeće mogućnosti za otklanjanje problema:

 • Smanjite dužinu filma tako što ćete ukloniti stavke iz skice scenarija/vremenske ose u programu Windows Movie Maker.

 • Na DV kameri postavite režim snimanja na LP. Za više informacija o promeni režima snimanja na DV kameri na LP, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz DV kameru ili idite na Web lokaciju proizvođača.

Dobijam grešku koja kaže da privremena datoteka filma prekoračuje ograničenje veličine FAT32 od 4 gigabajta. Šta to znači i kako to mogu da otklonim problem?

Ova poruka se pojavljuje kada objavite duži film na traci i kada se navedena lokacija za privremeno skladištenje nalazi na disku ili particiji diska koji koristi FAT32 sistem datoteka. FAT32 je sistem datoteka koju koriste MS‑DOS i drugi operativni sistemi zasnovani na sistemu Windows da bi organizovali i upravljali datotekama.

Imate sledeće mogućnosti za otklanjanje problema:

 • Smanjite dužinu filma tako što ćete ukloniti stavke iz skice scenarija/vremenske ose u programu Windows Movie Maker.

 • Konvertujte sistem datoteka da koristi NTFS sistem datoteka koji nema ograničenje veličine datoteka. Sačuvajte trenutni projekat u programu Windows Movie Maker, zatvorite sve otvorene aplikacije, a zatim konvertujte sistem datoteka da koristi NTFS sistem. Da biste saznali više, pogledajte odeljak Konvertovanje volumena u NTFS format.

 • Ako imate više particija na čvrstom disku i ako je jedna od njih formatirana pomoću NTFS sistema datoteka, uradite sledeće:

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  2. Na kartici Opšte postavke, u polju Privremeno skladištenje izaberite particiju koja je formatirana pomoću NTFS sistema datoteka.