Rešavanje problema sa gledanjem TV programa na računaru

Ako računar nema TV karticu, opcionalna analogna ili digitalna TV kartica je potrebna da bi se TV program reprodukovao ili snimao u programu Windows Media Center.

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa gledanjem TV programa na računaru.

Prikaži sve

Zašto dolazi do greške kada pokušam da gledam TV program?

Sledeća tabela pruža informacije o tome kako da rešite probleme sa TV-om.

Opis greške:
Radnja

Tjuner nije instaliran (eksterni USB tjuner) — Tjuner možda nije priključen, nema ažurne upravljačke programe ili nije konfigurisan za upotrebu sa programom Windows Media Center.

Proverite da li tjuner priključen na računar.

Za informacije o ažuriranju upravljačkog programa pogledajte dokumentaciju tjunera.

Da biste konfigurisali tjuner za upotrebu sa programom Windows Media Center, na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, dugme TV, a zatim kliknite na dugme Podesi TV signal.

Tjuner nije instaliran (interna TV kartica) — Kartica možda nije instalirana, nije omogućena, nema ažurne upravljačke programe ili nije konfigurisan za upotrebu sa programom Windows Media Center.

Proverite da li tjuner instaliran na računar.

Omogućite TV karticu u Windows upravljaču uređajima. Za više informacija o instalaciji i konfigurisanju hardvera pogledajte odeljak Šta je upravljač uređajima?

Za informacije o ažuriranju upravljačkog programa pogledajte odeljak Dobijanje pomoći za TV karticu.

Da biste konfigurisali tjuner za upotrebu sa programom Windows Media Center, na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, dugme TV, a zatim kliknite na dugme Podesi TV signal.

Tjuner je u upotrebi — Neki drugi program možda koristi tjuner.

Zatvorite sve druge programe za rad sa medijima koji koriste tjuner, a zatim pokušajte ponovo da uključite TV.

Greška tjunera (nevažeći TV format) — Hardver tjunera ne podržava TV format za izabranu državu/region.

Podesite drugi kanal.

Ponovo pokrenite Windows Media Center.

Ponovno pokrenite računar.

Video greška — Drugi program koristi video dekoder.

Zatvorite sve druge programe za rad sa medijima koji koriste dekoder, a zatim pokušajte ponovo da reprodukujete TV program koji se emituje uživo, Snimljeni TV sadržaj ili video datoteku.

Video greška — Video dekoder nije ispravan ili nije instaliran.

Ponovo pokrenite Windows Media Center.

Ponovno pokrenite računar.

Obratite se proizvođaču hardvera za pomoć pri ponovnom instaliranju ili popravci softvera dekodera.

Greška audio uređaja — Zvučna kartica nije instalirana, nije omogućena ili nema ažurne upravljačke programe.

Budite sigurni da je zvučna kartica instalirana na računar.

Omogućite zvučnu karticu u Windows upravljaču uređajima.

Obratite se proizvođaču hardvera za informacije o ažuriranju upravljačkog programa.

Zašto se neočekivano zaustavio TV program ili se kanal promenio?

Hardver tjunera koji je uključen u Windows Media Center računar može da ima ulaz za FM radio kao i za TV signale. U nekim slučajevima, taj tip hardvera tjunera ne može u istom trenutku da prima FM radio i TV signale u programu Windows Media Center. Na primer, ako se tjuner upotrebljava za FM radio kada je planirano da Windows Media Center započne snimanje, pojavljuje se upozorenje da će FM radio sesija biti zaustavljena kada započne snimanje TV-a. Ako ne napravite izbor, Windows Media Center automatski zaustavlja FM radio i počinje snimanje TV-a kao što je planirano.

Ako imate bilo kakav Extender uređaj povezan sa Windows Media Center računarom, neko je možda podesio TV program ili FM radio program na Extender uređaju i preuzeo kontrolu nad hardverom tjunera koji ste pokušali da upotrebite.

Opcionalni FM tjuner je potreban za reprodukciju FM radio stanica u programu Windows Media Center.

Zašto Windows Media Center ne može da menja kanale?

Ako TV signal primate preko set-top box dekodera i ako Windows Media Center ne može da menja kanale ili ako ih menja neispravno, proverite sledeće:

 • Kabl infracrvenog (IC) daljinskog upravljača je možda neispravno pozicioniran na prednjoj strani set-top box dekodera ili uopšte nije povezan. Ako IC kabl nije ispravno pozicioniran ili povezan, Windows Media Center ne može da pošalje signal set-top box dekoderu da promeni kanal.

  Ako imate problema sa ispravnim povezivanjem IC kontrolnog kabla sa set-top box dekoderom, pokušajte da upotrebite baterijsku lampu da biste pronašli prijemnik signala na set-top box dekoderu.

 • Ako se kanali stalno neispravno menjaju, možda tokom podešavanja TV signala nisu ispravno konfigurisani IC kontrolni kodovi. Da biste ponovo konfigurisali TV signal, na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, dugme TV, a zatim kliknite na dugme Podešavanje TV signala.

Šta se događa ako zaboravim pristupni kôd za postavke roditeljskog nadzora?

Za informacije o vraćanju pristupnog koda na podrazumevanu vrednost pogledajte odeljak Upotreba postavki roditeljskog nadzora.

Zašto nema TV signala ni na jednom standardnom TV kanalu?

Postoje dva tipa kanala koji prenose TV signale: standardni i digitalni. Ako dobijete poruku da Windows Media Center ne može da otkrije TV signal na standardnom kanalu, to može biti zbog jednog od sledećih razloga:

 • Ako TV signal primate preko antene, kanal je možda privremeno nedostupan ili možda nemate prijem.

 • Vaša pretplata na TV usluge možda ne uključuje taj kanal. Ako je ovo slučaj, kanale koje ne primate možete da uklonite na sledeći način: na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, dugme TV, dugme Vodič, a zatim kliknite na dugme Uredi kanale.

 • Ako TV signal prolazi kroz set-top box dekoder, možda on nije podešen na odgovarajući kanal. Set-top box dekoderi su uređaji koji konvertuju TV signal u ulazni signal TV prijemnika, a može se upotrebiti i za pristup svetskoj komunikacionoj mreži. Uverite se da je set-top box dekoder zaista podešen na kanal koji pokušavate da pronađete.

 • Ako imate instalirano više tjuner, možda imate problema sa jednim od njih. Proverite da li su svi tjuneri omogućeni i da li su instalirani upravljački programi. Za rešavanje problema pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz hardver ili se obratite proizvođaču hardvera.

 • Ako TV signal primate preko antene ili direktne kablovske veze, uverite se da je kabl povezan sa TV konektorom hardvera tjunera u Windows Media Center računaru.

 • Ako TV signal prolazi kroz set-top box dekoder, uverite se da su priključena sledeća dva kabla:

  • Kabl koji povezuje TV signal sa set-top box dekoderom.

  • Kabl koji povezuje set-top box dekoder sa TV konektorom, koji je deo hardvera tjunera u Windows Media Center računaru.

  Pored toga, uverite se da je set-top box dekoder uključen i podešen na kanal koji želite da primite.

 • Obratite se dobavljaču TV usluga da biste bili sigurni da nema tehničkih smetnji. Pored toga, proverite da nije istekla pretplata na TV uslugu.

 • Možda postoji problem sa hardverom tjunera u Windows Media Center računaru. Proverite da li su svi tjuneri omogućeni i da li su instalirani upravljački programi. Za rešavanje problema pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz hardver ili se obratite proizvođaču hardvera.

Zašto nema TV signala ni na jednom TV kanalu preko digitalne antene koji su identifikovani prilikom podešavanja digitalnog TV-a?

Ako dobijete obaveštenje da Windows Media Center ne može da otkrije TV signal ni na jednom digitalnom TV kanalu, izvršite sledeće radnje:

 • Možda niste u mogućnosti da primate signale jer lokaciju digitalne TV antene sakriva neka zgrada ili brdo. Takođe, antena je možda predaleko od predajnika da bi primila signal.

  Da biste proverili jačinu TV signala za digitalne TV kanale, na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, dugme TV, a zatim kliknite na dugme Jačina digitalnog TV signala.

 • Digitalna TV antena nije povezana sa Windows Media Center računarom. Uverite se da je koaksijalni kabl povezan i sa Windows Media Center računarom i sa digitalnom TV antenom.

 • Digitalna TV antena nije povezana sa odgovarajućim konektorom na hardveru tjunera. Neki hardveri tjunera imaju više konektora, uverite se da je koaksijalni kabl čvrsto povezan sa konektorom za digitalni TV prijem.

 • Digitalna TV antena povezana sa hardverom tjunera za digitalni TV ne podržava ili ne prima digitalni TV signal. Pogledajte dokumentaciju antene da biste se uverili da podržava digitalni TV prijem.

 • Ako imate pojačivač signala za digitalnu TV antenu, možda nije povezan. Uverite se da su ova dva uređaja čvrsto povezana kablom.

 • Ako imate pojačivač signala za digitalnu TV antenu, možda nije uključen. Uključite pojačivač signala.

Zašto ima smetnji na signalu ili uopšte nema TV signala za TV kanale digitalne antene?

Ako dobijete poruku da Windows Media Center ne može da otkrije TV signal na TV kanalu digitalne antene, to može biti zbog jednog od sledećih razloga:

 • Položaj ili lokacija antene je takva da ne može da se primi jak, stalan vazdušni digitalni TV signal. Pokušajte da promenite poziciju antene da biste imali bolji prijem TV signala.

  Da biste proverili jačinu TV signala za digitalne TV kanale, na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, dugme TV, a zatim kliknite na dugme Jačina digitalnog TV signala.

  Za više informacija o pozicioniranju antene radi pojačavanja signala pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz antenu.

 • U nekim slučajevima, bežične mreže, mikrotalasne pećnice ili radio signali mogu da izazovu smetnje na vazdušnom digitalnom TV signalu. Pokušajte da isključite svaki od ovih uređaja u kući dok gledate digitalni TV da biste videli da li oni izazivaju smetnje na prijemu TV signala.

 • Ako primetite dugačke pauze u TV signalu, možda kanal ne emituje TV program u određenom vremenu u toku dana. Za više informacija pogledajte raspored TV-a.

 • Ako živite u Evropi i imate antenu koja podržava Digital Video Broadcast-Terrestrial (DVB-T) kanale, skeniranje programa Windows Media Center može da identifikuje kanale koje ne primate. Idite na ekran Uređivanje kanala i uklonite one kanale koje ne primate.

  Da biste ovo izvršili, na start meniju pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, dugme TV, dugme Vodič, a zatim kliknite na dugme Uredi kanale.

Zašto ima smetnji na signalu ili uopšte nema TV signala za digitalne kablovske TV kanale?

Ako dobijete poruku da Windows Media Center ne može da otkrije TV signal na nekom digitalnom kablovskom TV kanalu, to može biti zbog jednog od sledećih razloga:

 • Možda nemate pretplatu na taj digitalni kablovski kanal. Obratite se kablovskom preduzeću za više informacija o pretplati ili uklonite kanal iz Vodiča. Idite na ekran Uređivanje kanala i uklonite one kanale koje ne primate.

  Na start ekranu pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, dugme TV, dugme Vodič, a zatim kliknite na dugme Uredi kanale.

 • Ako imate CableCARD karticu, ona možda nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite CableCARD karticu i pokušajte ponovo da podesite kanal. Windows Media Center možda zahteva ponovno podešavanje CableCARD kartice. Sledite uputstva čarobnjaka.