Rešavanje problema sa funkcijom Windows Aero

Windows Aero‌ je vrhunsko vizuelno iskustvo operativnog sistema Windows Vista. Odlikuje ga proziran stakleni dizajn sa diskretnim animacijama prozora i novim bojama prozora.

Slika prozirnog prozora
Prozirni prozor

Pokušajte da pokrenete alatku za rešavanje problema koja automatski dijagnostikuje i ispravlja probleme Aero efektima u operativnom sistemu Windows Vista. Da biste to uradili, pogledajte članak Windows Aero Glass vizuelni efekti ne rade ili se ne prikazuju Slika dugmeta „Fix it“ na Microsoft Veb lokaciji i kliknite na dugme Odmah pokreni.

Evo nekih drugih rešenja za uobičajene probleme sa pokretanjem funkcije Windows Aero.

Prikaži sve

Koja izdanja operativnog sistema Windows Vista uključuju Aero?

Sledeća izdanja uključuju Aero:

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium i Windows Vista Ultimate. Aero nije uključen u Windows XP ni starije verzije operativnog sistema Windows.

Da biste saznali koje izdanje operativnog sistema Windows Vista imate na računaru, uradite sledeće:

Otvorite Centar za dobrodošlicu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Centar za dobrodošlicu.

Izdanje operativnog sistema Windows Vista pod kojim radi računar prikazano je sa detaljima o računaru blizu vrha prozora.

Imam odgovarajuće izdanje operativnog sistema Windows Vista, ali i dalje ne mogu da pokrenem Aero. Šta treba da uradim?

Proverite da li računar ispunjava minimum hardverskih zahteva za pokretanje funkcije Aero:

 • 32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor na 1 gigaherc (GHz)

 • 1 gigabajt (GB) radne memorije (RAM)

 • grafička kartica od 128 megabajta (MB)

Aero zahteva i grafički procesori klase DirectX 9 koji podržava Windows Display Driver Model upravljački program, Pixel Shader 2.0 za hardver i 32 bita po pikselu.

Za najbolje rezultate, možda ćete želeti da se pridržavate sledećih preporuka za grafički procesor:

 • 64 MB grafičke memorije za podršku jednog monitora sa rezolucijom koja je manja od 1.310.720 piksela (na primer, 17-inčni ravan LCD monitor sa rezolucijom 1280 × 1024)

 • 128 MB grafičke memorije za podršku jednog monitora sa rezolucijom od 1.310.720 do 2.304.000 piksela (na primer, 21,1-inčni ravan LCD monitor sa najvećom rezolucijom 1600 × 1200)

 • 256 MB grafičke memorije za podršku jednog monitora sa rezolucijom većom od 2.304.000 piksela (na primer, 30-inčni ravan široki LCD monitor sa najvećom rezolucijom 2560 × 1600)

Računar ispunjava preporuke za minimalne zahteve, ali i dalje ne dobijam Windows Aero‌. Postoji li još nešto što mogu da uradim?

Da. Uverite se da je boja postavljena na 32 bita, da je učestalosti osvežavanja monitora veća od 10 herca (Hz), da je tema postavljena na Windows Vista, boja šema postavljena na Windows Aero‌, kao i da je prozirnost okvira prozora uključena.

Postavljanje boje na 32 bita

 1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

 2. U okviru Boje izaberite stavku Najviši (32 bita) i kliknite na dugme U redu. (Ako ne možete da izaberete 32 bita, proverite da li je rezolucija najveća i pokušajte ponovo.)

Postavljanje učestalosti osvežavanja monitora

Mnogi monitori već imaju minimalnu učestalost osvežavanja (npr. 60 Hz) koja je adekvatna za pokretanje funkcije Aero. Ako monitor može da se podesi na manju vrednost, uverite se da koristite učestalost veću od 10 Hz.

 1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

 2. Kliknite na dugme Više opcija za postavke.

 3. Izaberite karticu Monitor i izaberite učestalost osvežavanja koja je veća od 10 Hz.

 4. Kliknite na dugme Primeni. Možda će biti potrebno nekoliko trenutaka da se monitor podesi. Kliknite na dugme Da ako dobijete poruku sa pitanjem da li želite da zadržite promene. Ako ne dobijete ovu poruku i ne primenite promene u roku od petnaest sekundi, biće vraćena originalna postavka učestalosti osvežavanja.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Promene učestalosti osvežavanja uticaće na sve korisnike koji se prijavljuju na računar.

Promena teme radne površine u Windows Vista

 1. Otvorite opciju „Postavke teme“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Tema.

 2. Sa liste Tema izaberite stavku Windows Vista i kliknite na dugme U redu.

Promena šeme boja u Windows Aero‌

 1. Otvorite opciju „Postavke izgleda“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Boja i izgled prozora. Ako dijalog „Postavke izgleda“ ne bude prikazan u donjem delu stranice, izaberite stavku Otvori svojstva klasičnog izgleda.

 2. Sa liste Šema boja izaberite stavku Windows Aero i kliknite na dugme U redu.

Uključivanje prozirnosti okvira prozora

Da biste uključili prozirnost okvira prozora, prvo morate postaviti šemu boja na Windows Aero‌.

 1. Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Personalizacija.

 2. Izaberite stavku Boja i izgled prozora.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući prozirnost.

Napomena

 • Ako umesto prozora „Boja i izgled prozora“ vidite dijalog „Postavke izgleda“, tema možda nije postavljena na Windows Vista, šema boja možda nije postavljena na Windows Aero ili računar možda ne ispunjava minimum hardverskih zahteva za pokretanje funkcije Windows Aero‌.

Instalirao sam novu grafičku karticu koja ispunjava zahteve za pokretanje funkcije Aero, ali i dalje ne dobijam Aero. Postoji li nešto što mogu da uradim?

Da. Ako su grafička kartica i upravljački program instalirani nakon prvog podešavanja operativnog sistema Windows Vista, u zavisnosti od proizvođača, možda ćete morati da ažurirate rezultat performansi računara, što će automatski omogućiti Aero.

Ažuriranje rezultata performansi računara

 1. Otvorite opciju „Informacije o performansama i alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Informacije o performansama i alatke.

 2. Kliknite na dugme Ažuriraj rezultat. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Moram li da ažuriram upravljački program grafičke kartice radi pokretanja funkcije Aero?

Možda. Proizvođači grafičkih kartica često izdaju ispravke svojih upravljačkih programa da bi poboljšali performanse ili otklonili probleme sa kompatibilnošću. Da biste preuzeli najnoviji upravljački program, posetite odeljak podrške na Veb lokaciji proizvođača grafičke kartice. Više informacija potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

Imam Aero na laptopu ne mogu stalno da dobijem Aero Glass. Postoji li nešto što mogu da uradim?

Da. Ako koristite plan „Ušteda energije“ , Windows ponekad automatski isključuje prozirnost. Ako ne želite da se ovo događa, možete se prebaciti na plan napajanja „Balansirani“.

Promena postojećeg plana napajanja

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja kliknite na dugme Balansirani.

Zašto Aero povremeno prestaje sa radom?

Neki stariji programi su možda nekompatibilni sa funkcijom Aero. Kada pokrenete program, Aero može prestati sa radom dokle god je program pokrenut. Ako zatvorite program, trebalo bi da vratite Aero. Da biste izbegli ovaj problem, obratite se proizvođaču programa da biste proverili da li je dostupna verzija kompatibilna sa operativnim sistemom Windows Vista.

Da li mogu da isključim Aero?

Da. Ako vidite loš kvalitet slike pri korišćenju šeme boja Aero, pokušajte da promenite u neku drugu šemu boja, na primer Windows Vista Basic, da biste videli da li se performanse poboljšavaju.

 1. Otvorite opciju „Postavke izgleda“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Boja i izgled prozora. Ako dijalog „Postavke izgleda“ ne bude prikazan u donjem delu stranice, izaberite stavku Otvori svojstva klasičnog izgleda.

 2. Sa liste Šema boja izaberite drugu šemu boja i kliknite na dugme U redu.

Kako da dobijem Aero ako koristim Windows Server 2008?

Da biste omogućili šemu boja Aero u sistemu Windows Server 2008, instalirajte funkciju „Utisak pri radu s računarom“, omogućite uslugu „Teme“, izaberite temu Windows Vista, a zatim izaberite šemu boja Windows Aero‌.

Napomena

 • Možda ćete morati da ažurirate upravljački program grafičke kartice radi pokretanja funkcije Aero. Ako hardver ne podržava Aero, možete izabrati šemu boja Windows Vista Basic, koja ne uključuje prozirnost ni druge Aero efekte.

Instaliranje funkcije „Utisak pri radu s računarom“ u sistemu Windows Server 2008

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla i kliknite dvaput na stavku Programi i funkcije.

 2. Izaberite stavku Uključite ili isključite funkcije operativnog sistema Windows. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U odeljku Rezime funkcija kliknite na dugme Dodaj funkcije.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Utisak pri radu s računarom i kliknite na dugme Dalje.

 5. Kliknite na dugme Instaliraj. Možda će vam biti zatraženo da ponovo pokrenete računar.

Omogućavanje usluge „Teme“ u sistemu Windows Server 2008

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Administrativne alatke i izaberite stavku Usluge. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Kliknite dvaput na stavku Teme.

 3. Sa liste Tip pokretanja izaberite stavku Automatsko i kliknite na dugme Primeni.

 4. U okviru Status usluge kliknite na dugme Pokreni, a zatim na dugme U redu.

Izbor teme Windows Vista

 1. Kliknite desnim tasterom miša na otvorenu oblast radne površine i izaberite stavku Personalizuj.

 2. Kliknite na dugme Teme.

 3. Sa liste Tema izaberite stavku Windows Vista i kliknite na dugme U redu.

Izbor šeme boja Aero

 1. Kliknite desnim tasterom miša na otvorenu oblast radne površine i izaberite stavku Personalizuj.

 2. Izaberite stavku Boja i izgled prozora.

 3. Sa liste Šema boja izaberite stavku Windows Aero i kliknite na dugme U redu. Ako stavka Windows Aero‌ nije navedena kao opcija, uverite se da hardver može da podrži Aero i da ste instalirali najnovije upravljačke programe grafičke kartice.