Rešavanje problema sa programom Windows pošta

Evo rešenja za uobičajene probleme sa programom Windows pošta.

Prikaži sve

Ne mogu da primim e‑poštu.

Postoji nekoliko mogućnosti:

 • Uverite se da je računar ispravno podešen za povezivanje sa Internetom tako što ćete pokrenuti Web pregledač i pokušati da otvorite Web stranicu. Ako ne možete da se povežete sa Web stranicom, Internet veza možda ne radi ispravno. Za informacije o rešavanju problema sa Internet vezom pogledajte odeljak Rešavanje problema sa mrežnom i Internet vezom.

 • Ako prvi put pokušavate da primite e‑poštu sa ovog naloga e‑pošte na računaru, Windows pošta možda nije ispravno podešena za pristup nalogu. Potrebno je da proverite svojstva naloga e‑pošte da biste bili sigurni da su informacije o nalogu ispravno unete.

  Provera informacija o nalogu e‑pošte

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. Pronađite informacije o nalogu koje vam je dao dobavljač usluga e‑pošte. Ako vam je potrebna pomoć pri pronalaženju ovih informacija, pogledajte odeljak Gde se mogu pronaći podaci o nalogu e‑pošte.

  3. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.

  4. U okviru stavke Pošta kliknite na nalog e‑pošte, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  5. Izaberite karticu Serveri. Proverite da li se razne stavke u okviru stavki Informacije o serveru i Server dolazne pošte podudaraju sa informacijama o nalogu od dobavljača e‑pošte.

   Napomena

   • Ako su sve informacije ispravne, možda su postavke potvrde identiteta lozinke pogrešne. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prijavi se koristeći bezbednu potvrdu identiteta lozinke ili opozovite izbor u polju za potvrdu ako je ono već označeno.

  6. Kada unesete izmene, kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili dijalog Internet nalozi.

  7. Kliknite na dugme Pošalji/primi da biste ponovo pokušali da preuzmete e‑poštu.

 • Ako su informacije o nalogu ispravne, a još uvek ne možete da pošaljete ili primite e‑poštu, možda je potrebno da podesite program Windows pošta za korišćenje bezbedne veze sa serverom e‑pošte.

  Omogućavanje bezbedne veze sa serverom e‑pošte

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.

  3. U okviru stavke Pošta kliknite na nalog e‑pošte, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  4. Izaberite karticu Više opcija.

   • Ako imate problema sa prijemom e‑pošte, u okviru stavke Dolazna pošta potvrdite izbor u polju za potvrdu Ovaj server zahteva bezbednu vezu (SSL).

   • Ako imate problema sa slanjem e‑pošte, u okviru stavke Odlazna pošta potvrdite izbor u polju za potvrdu Ovaj server zahteva bezbednu vezu (SSL).

   Napomena

   • Ako se u informacijama o instalaciji od dobavljača e‑pošte navodi da je potrebno promeniti brojeve portova za bezbednu vezu, unesite brojeve portova koje je obezbedio dobavljač e‑pošte u polje Dolazna pošta za dolazni port i polje Odlazna pošta za odlazni port.

  5. Kada unesete izmene, kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili dijalog Internet nalozi.

  6. Kliknite na dugme Pošalji/primi da biste ponovo pokušali da preuzmete e‑poštu.

 • Ako ste povezani sa korporativnom mrežom, zaštitni zid preduzeća možda blokira pristup dobavljaču e‑pošte. Obratite se administratoru sistema da biste videli da li se postavke zaštitnog zida mogu podesiti ili da li je dostupan klijentski softver zaštitnog zida koji će vam dozvoliti da pristupite e‑pošti.

Mogu da primim, ali ne i da šaljem e‑poruke.

Ako možete uspešno da primite e‑poruke, ali ne možete da pošaljete poruke, Windows pošta ima problema da se poveže sa serverom‑odlazne e-pošte koji se koristi za slanje poruka. Mogućnosti su sledeće:

 • Ako nikada niste mogli uspešno da pošaljete e‑poštu pomoću programa Windows pošta, nalog e‑pošte verovatno nije ispravno podešen. Prvo, sledite ove korake da biste proverili informacije o nalogu e‑pošte u odeljku „Ne mogu da primim e‑poštu“ u okviru ove teme pomoći. Ako proverite da li su informacije o nalogu e‑pošte ispravno unete, možda je potrebno da promenite postavke potvrde identiteta tako da se prilikom slanja pošte prijavljujete pomoću korisničkog imena e‑pošte i lozinke. Obratite se dobavljaču e‑pošte da biste videli da li je potvrda identiteta potrebna za slanje e‑pošte.

  Korišćenje potvrde identiteta prilikom slanja e‑pošte

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.

  3. U okviru stavke Pošta kliknite na nalog e‑pošte, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  4. Izaberite karticu Serveri, a zatim u okviru stavke Odlazni server pošte potvrdite izbor u polju za potvrdu Moj server zahteva potvrdu identiteta.

  5. Ako informacije naloga koje koristite za slanje e‑pošte nisu iste kao informacije koje koristite za prijem poruka, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Prijavi se, a zatim unesite korisničko ime i lozinku koje koristite za slanje e‑pošte.

 • Mnogi dobavljači Internet usluga (ISP) zahtevaju da budete direktno povezani sa njihovom mrežom da biste koristili njihove servere odlazne e‑pošte. Ako koristite mobilni računar i povezujete se sa Internetom pomoću drugog ISP-a (kao kada koristite bežičnu vezu u hotelu), možete da primite, ali ne i da pošaljete e‑poštu. Neki ISP-ovi dozvoljavaju da šaljete e‑poštu kada se povežete sa drugim dobavljačem ako koristite potvrdu identiteta prilikom slanja. Sledite gore navedene korake da biste koristili potvrdu identiteta prilikom slanja e‑pošte. Ako ISP to ne dozvoljava, biće potrebno da pronađete ime servera odlazne pošte za ISP koji trenutno koristite, a zatim da promenite postavke u programu Windows pošta da biste ga koristili.

  Promena postavki servera odlazne pošte

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.

  3. U okviru stavke Pošta kliknite na nalog e‑pošte, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  4. Izaberite karticu Serveri, a zatim unesite novi poštanski server u polje Odlazna pošta (SMTP).

  5. Ukoliko novi server odlazne pošte zahteva potvrdu identiteta, u okviru stavke Server odlazne pošte potvrdite izbor u polju za potvrdu Moj server zahteva potvrdu identiteta.

  6. Izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Prijavi se, a zatim unesite korisničko ime i lozinku za server odlazne pošte.

Ne mogu da prikažem ili sačuvam priloženu datoteku.

Windows pošta blokira pristup određenim tipovima priloga koji mogu da oštete računar. Za uputstva o načinu pristupanja blokiranim datotekama pogledajte odeljak Zašto ne mogu da prikažem prilog u programu Windows pošta?

Veze ne rade u poruci koju sam primio.

Ukoliko program Windows pošta utvrdi da poruka može biti phishing e‑poruka, on će blokirati pristup svim vezama u poruci. Ako ste sigurni da je poruka valjana i želite da omogućite veze u poruci, otvorite poruku, a zatim na informativnoj traci izaberite stavku Deblokiraj da biste omogućili veze u poruci.

Kada kliknem na vezu e‑pošte u Web pregledaču, on otvara drugi program za e‑poštu umesto programa Windows pošta.

To znači da je drugi program postavljen kao podrazumevani program za e‑poštu. Ako želite da se poruka otvori u programu Windows pošta, potrebno je da postavite program Windows pošta kao podrazumevani program za e‑poštu.

Postavljanje programa Windows pošta kao podrazumevanog programa za e‑poštu

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 3. Kliknite na dugme Postavi za podrazumevani pored stavke Ova aplikacija NIJE podrazumevani rukovalac poštom. Ako dugme „Postavi za podrazumevani“ nije dostupno, program Windows pošta je već postavljen kao podrazumevani program za e‑poštu.

Kada tražim e‑poštu, neke poruke koje se podudaraju sa pretragom ne pojavljuju se u okviru rezultata.

Kada Windows pošta preuzme poruku, odmah dodaje e‑adrese i naslov poruke indeksu pretrage. Međutim, telo poruke je indeksirano zajedno sa svim drugim Windows datotekama i možda se ne može odmah dodati indeksu. Sačekajte nekoliko minuta i ponovo pokušajte pretragu. Za više informacija o načinu na koji Windows indeksira datoteke pogledajte odeljak Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja.

Takođe, Windows pošta traži poruke samo u trenutno izabranoj fascikli. Na primer, ukoliko izaberete fasciklu „Poslate stavke“, poruke u prijemnom poštanskom sandučetu, otpremnom poštanskom sandučetu i drugim fasciklama neće biti uključene u rezultate pretrage.