Rešavanje problema sa udaljenom radnom površinom

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa vezom sa udaljenom radnom površinom.

Prikaži sve

Ne mogu da se povežem sa udaljenim računarom.

U zavisnosti od tipa poruke o grešci koju vidite, evo nekoliko stvari koje možete da pokušate:

Nema dovoljno memorije. Zatvorite druge programe, a zatim pokušajte ponovo da se povežete. Ako problem i dalje postoji, ponovo pokrenite računar, a zatim pokušajte ponovo da se povežete. Ako još uvek ne možete da se povežete, obratite se administratoru mreže ili tehničkoj podršci. (Za više informacija pogledajte odeljak Sprečavanje problema sa nedostatkom memorije.)

Otkazivanje mreže. Uverite se da je mrežna skretnica uključena (samo za kućne mreže), da je Ethernet kabl uključen u mrežni adapter (samo za bežične mreže), da je bežična konekcija uključena (samo za prenosive računare na bežičnoj mreži) i da mrežni adapter radi. Ako problem i dalje postoji, obratite se administratoru mreže ili osobi koja je podesila mrežu.

Nije moguće pronaći udaljeni računar. Obratite se administratoru udaljenog računara da biste proverili ime računara i uverili se da ste ispravno otkucali ime. Ako još uvek ne možete da se povežete, pokušajte da otkucate IP adresu udaljenog računara.

Povezivanje kućnog računara sa računarom na korporativnom domenu zahteva izvršavanje prelaznog koraka da biste bili sigurni da računari mogu da komuniciraju. Jedan od načina da ovo uradite je da vezu sa korporativnom mrežom uspostavite putem virtuelne privatne mreže (VPN). Drugi način je da koristite server mrežnog prolaza usluga terminala. Ako imate problema sa bilo kojim od ovih načina, obratite se administratoru sistema ili tehničkoj podršci.

Dva kućna računara je moguće povezati i putem Interneta. Međutim, ovo zahteva detaljno poznavanje konfiguracija mrežnih skretnica, mapiranja portova i IP adresa.

Ako je omogućena potvrda identiteta, na kartici „Opšti podaci“ u dijalogu „Veza sa udaljenom radnom površinom“ morate da otkucate puno ime računara (na primer, Računar1.Primer.com). Za definiciju o punom imenu računara pogledajte temu „Šta je puno ime računara?“ u odeljku Udaljena radna površina: najčešća pitanja.

 • Da biste saznali koji nivo potvrde identiteta je omogućen:

  1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

  2. U dijalogu Veza sa udaljenom radnom površinom kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite karticu Više opcija.

 • Da biste saznali puno ime udaljenog računara, izvršite ove korake na udaljenom računaru:

  • Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

  Puno ime računara se nalazi u okviru Ime računara, domen i postavke radne grupe.

Evo još nekih mogućih uzroka problema sa vezom:

 • Port udaljene radne površine je možda blokiran od strane zaštitnog zida.

  Ako koristite Windows zaštitni zid, izvršite ove korake:

  1. Otvorite Windows zaštitni zid tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Bezbednost, a zatim izabrati stavku Windows zaštitni zid.

  2. Izaberite opciju Propusti program kroz Windows zaštitni zid. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Udaljena radna površina.

  Ako koristite neki drugi zaštitni zid, uverite se da je port za udaljenu radnu površinu otvoren (obično je to port 3389).

 • Na udaljenom računaru možda nisu omogućene daljinske veze. Da biste otklonili taj problem:

  1. Na udaljenom računaru kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
  2. U levom oknu izaberite stavku Daljinske postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. U okviru stavke „Udaljena radna površina“ kliknite na opciju Dozvoli veze sa računara koji koriste bilo koju verziju udaljene radne površine ili Dozvoli veze samo sa računara koji koriste udaljenu radnu površinu sa potvrdom identiteta na nivou mreže.

  4. Kliknite na dugme U redu.

 • Ne možete da se povežete daljinski ako vaš korisnički nalog nema lozinku. Da biste nalogu dodali lozinku, pogledajte odeljak Zaštita računara pomoću lozinke.

 • Udaljeni računar je možda prezauzet da bi odmah prihvatio drugu vezu. Sačekajte malo i pokušajte ponovo da se povežete.

Ne mogu da se prijavim na udaljeni računar.

Ako vidite ekran za prijavljivanje na udaljeni računar ali ne možete da se prijavite, dodajte sebe u grupu korisnika udaljene radne površine ili u bilo koju grupu sa pravima administratora na udaljenom računaru (ili se obratite administratoru udaljenog računara da to uradi). Za više informacija pogledajte odeljak Dodavanje korisničkog naloga grupi.

Sa udaljenog računara ne mogu da kopiram tekst na svoj računar.

Uverite se da ste preusmerili Ostavu kako biste mogli da je koristite na udaljenom računaru. Da biste to uradili:

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. U dijalogu Veza sa udaljenom radnom površinom kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite karticu Lokalni resursi.

 3. U okviru stavke Lokalni uređaji i resursi potvrdite izbor u polju za potvrdu Ostava, a zatim kliknite na dugme Poveži se.

Kada umanjim dijalog „Veza sa udaljenom radnom površinom“, ekran postaje prazan.

Uzrok ovome može biti čuvar ekrana koji je zaštićen lozinkom. Ako imate čuvar ekrana koji je zaštićen lozinkom, nemojte umanjivati dijalog „Veza sa udaljenom radnom površinom“ ili nemojte koristiti čuvar ekrana koji je zaštićen lozinkom.

Čuvar ekrana na udaljenom računaru je prazan.

Na udaljenoj radnoj površini čuvar ekrana je podrazumevano prazan. To je normalno.

Moji sačuvani akreditivi ne funkcionišu.

Ako računar nije deo domena, po podrazumevanoj vrednosti nije vam dozvoljeno da sačuvate akreditive kada se povežete sa udaljenim računarom. Ali ovo možete da promenite.

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Otkucajte gpedit.msc, a zatim pritisnite taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 2. U okviru stavke Konfiguracija računara, dvaput kliknite na stavku Administrativni predlošci, dvaput kliknite na stavku Sistem, a zatim dvaput kliknite na stavku Delegiranje akreditiva.

 3. U oknu sa desne strane, dvaput kliknite na stavku Dozvoli sačuvane akreditive samo sa NTLM serverskom potvrdom identiteta.

 4. U dijalogu koji se pojavljuje kliknite na dugme Omogućeno, a zatim kliknite na dugme Prikaži.

 5. U dijalogu Prikaz sadržaja kliknite na dugme Dodaj, otkucajte ime udaljenog računara (servera) u sledećem formatu: TERMSRV\<imeračunara>, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena

  • Obavezno „TERMSRV“ otkucajte velikim slovima kako je prikazano. <imeračunara> može biti ime određenog udaljenog računara (na primer, TERMSRV/mojudaljeniračunar) ili možete da koristite zvezdicu (*) da biste uključili grupu računara (na primer, TERMSRV/* ili TERMSRV/*.corp.com). <imeračunara> bi trebalo da se podudara sa imenom koje ste uneli u polje „Računar“ na udaljenoj radnoj površini da biste mogli da se povežete sa tim udaljenim računarom.