Rešavanje problema sa instaliranjem operativnog sistema Windows

Evo rešenja za neke uobičajene probleme prilikom instaliranja operativnog sistema Windows.

Prikaži sve

Nemam šifru proizvoda.

Ako nemate šifru proizvoda koju biste otkucali tokom procesa instalacije, morate kupiti novu šifru proizvoda i aktivirati Windows u roku od 30 dana nakon instalacije ili će Windows prestati da radi.

Gde da pronađem Windows šifru proizvoda?

Dobijanje nove Windows šifre proizvoda

Aktiviranje operativnog sistema Windows: najčešća pitanja

Dobijam poruku koja me izveštava o problemu sa kopiranjem datoteka.

Instalacija se može zaustaviti ako sistem ne može da kopira datoteke. Evo nekih mogućih uzroka i rešenja za ovaj problem:

  • Windows instalacioni disk je izgreban, zamazan ili prljav. Obrišite disk mekanom tkaninom, ubacite ga u CD ili DVD jedinicu, a zatim ponovo započnite instalaciju operativnog sistema Windows. Ako je instalacioni disk oštećen, možda ćete morati da ga zamenite. Za više informacija posetite Microsoft Web lokaciju Kako zameniti izgubljeni ili neispravni Microsoft softver ili hardver, odnosno nabaviti softver ili hardver koji nedostaje.

  • CD ili DVD jedinica možda ne radi ispravno ili disk previše vibrira da bi laser mogao precizno da čita podatke. Za više informacija o ovom problemu pogledajte dokumentaciju hardvera ili se obratite proizvođaču CD ili DVD jedinice.

  • Ako na računaru imate više CD ili DVD jedinica, računar možda pokušava da pronađe datoteke na pogrešnoj jedinici. Ako računar ima funkciju za onemogućavanje CD ili DVD jedinica koje nisu u upotrebi, onemogućite disk jedinice koje ne koristite. U suprotnom, pokušajte da ubacite disk u drugu jedinicu, a zatim ponovo započnite instalaciju.

  • Računar je zaražen virusom. Pokrenite antivirusni program da biste skenirali sistem i identifikovali potrebne popravke. Uverite se da ste onemogućili antivirusni program pre nego što ponovo započnete instalaciju.

Računar ne može da se pokrene sa instalacionog diska za Windows.

Za informacije o pokretanju operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a pogledajte odeljak Pokretanje operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a.

Moj računar prestaje da se odaziva tokom instalacije i prikazuje plavi ili crni ekran, odnosno ekran koji se ne menja.

Uzrok ovome je obično hardver ili softver koji nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista. Ako imate ovaj problem, sledite sledeće korake:

  1. Sačekajte 10-ak minuta da biste videli da li će se instalacija nastaviti. Posmatrajte indikator čvrstog diska (najčešće je to lampica na računaru koja treperi kada je čvrsti disk aktivan) da biste videli da li postoji neka aktivnost. Ako čvrsti disk radi, instalacija bi trebalo da je u toku. Ako čvrsti disk ne radi, pređite na 2. korak.

  2. Deinstalirajte sve antivirusne programe, a zatim ponovo pokrenite računar. Ne zaboravite da omogućite antivirusni softver nakon instaliranja operativnog sistema Windows.

  3. Ako instalacija ponovo bude neuspešna, možda je problem u nekompatibilnom hardveru. Posetite stranicu Windows Vista Savetnik za nadogradnju na Microsoft Web lokaciji da biste videli da li vaš računar može da koristi operativni sistem Windows Vista.

  4. Ako je hardver kompatibilan, a računar ipak prestaje da se odaziva, onemogućite nepotreban hardver. Uklonite USB (univerzalna serijska magistrala) uređaje, uklonite ili onemogućite mrežne adaptere, zvučne kartice i serijske kartice, a zatim ponovo pokrenite instalaciju.

  5. Ako se računar i dalje ne odaziva tokom instalacije, obratite se proizvođaču ili prodavcu računara.

Tokom instaliranja pojavila se poruka o grešci.

Ako tokom instalacije vidite poruku o grešci, pažljivo je pročitajte i sledite uputstva koja sadrži da biste rešili problem. Ako vam je potrebno više informacija, pogledajte listu poruka o greškama koje možete videti prilikom nadogradnje na operativni sistem Windows Vista na mreži.

Napomena

  • Najbolje je da na samom početku procesa instalacije pribavite važne ispravke za instalaciju. Ove ispravke obuhvataju bezbednosne ispravke i ispravke upravljačkih programa za hardver koje mogu otkloniti grešku. Da biste pribavili ispravke za instalaciju, tokom instalacije potrebna vam je aktivna Internet veza. Windows možete da instalirate čak i ako niste povezani sa Internetom, ali nećete moći da dobijate ispravke za instalaciju.

Program ili uređaj ne radi nakon nadogradnje na operativni sistem Windows Vista.

Prvo pokušajte da ponovo instalirate program ili uređaj. Ako to ne reši problem, proverite da li proizvođač ima dostupnu noviju verziju programa ili uređaja — ona koja je dizajnirana da radi sa operativnim sistemom Windows Vista. Za više informacija pogledajte odeljak Popravljanje ili ažuriranje upravljačkog programa.

Računar je ostao bez napajanja tokom instalacije.

Ako računar ostane bez napajanja tokom instalacije, Windows će pokušati da vrati trenutni operativni sistem. Možete nastaviti sa korišćenjem trenutne verzije operativnog sistema Windows, ali neke funkcije možda neće raditi.

Pre nego što ponovo pokušate da instalirate Windows, rešite i eliminišite probleme koji su možda izazvali gubitak napajanja računara. Proverite kablove za napajanje, kao i trake za napajanje i zamenite neispravne delove. Kada završite, pokušajte ponovo da instalirate operativni sistem Windows Vista. Napravite rezervne kopije svojih datoteka, a zatim izvršite čistu instalaciju (instalacija koja automatski zamenjuje postojeću verziju operativnog sistema Windows, uključujući i sve vaše datoteke, postavke i programe). Kada se instalacija dovrši, morate ručno ponovo instalirati programe i vratiti datoteke čije ste rezervne kopije napravili.

Nakon instaliranja operativnog sistema Windows na monitoru se prikazuje nejasna slika ili uopšte nema slike.

Uverite se da je kabl monitora pričvršćen i da je grafička kartica ispravno instalirana na računaru. Ako slika na monitoru treperi, možda je potrebno da promenite rezoluciju monitora. Za više informacija pogledajte odeljak Ispravljanje treperenja monitora (učestalost osvežavanja).

Preporučuje se da proverite softver monitora i grafičku karticu. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa monitorom i grafičkom karticom. Možda će biti potrebno da nabavite i najnoviji upravljački program za grafičku karticu ili monitor. Za više informacija pogledajte odeljak Popravljanje ili ažuriranje upravljačkog programa.

Nakon instalacije operativnog sistema Windows računar ne može da reprodukuje zvuk.

Najpre se uverite da je jačina zvučnika pravilno podešena. Ako se problem i dalje javlja, možda ćete morati da proverite zvučnu karticu. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa zvukom.

Ne mogu da nadogradim Windows Vista sa moje jezičke verzije operativnog sistema Windows XP.

Za detaljne informacije o nadogradnji sa verzija operativnog sistema Windows XP na određenim jezicima na operativni sistem Windows Vista pogledajte članak Nije moguće nadograditi verzije operativnog sistema Windows XP na određenim jezicima na operativni sistem Windows Vista na mreži.

Ne mogu da pronađem rešenje za problem u ovoj temi.

Da biste potražili više rešenja, pogledajte Windows Vista Centar za rešenja na Microsoft Web lokaciji.