Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o isključivanju računara.

Prikaži sve

Kako da isključim računar?

Windows podrazumevano stavlja računar u režim uštede energije koji se zove stanje spavanja kada koristite dugme za napajanje na računaru. Ovo se odnosi na fizičko dugme za napajanje i na softversku verziju dugmeta koju možete naći ako kliknete na dugme StartSlika dugmeta „Start“.
Slika dugmeta za napajanje kada je spremno da stavi računar u stanje spavanja
Dugme za napajanje (stanje spavanja)

Stanje spavanja automatski čuva otvorene dokumente i programe u memoriji i isključuje sve funkcije koje nisu neophodne. (Svetlo koje treperi ili svetlo u boji na kućištu računara obično označava da je računar u stanju spavanja.) Prednost stanja spavanja jeste u tome što je potrebno samo nekoliko sekundi da se računar vrati u stanje u kojem ste ga isključili, kao i u tome što koristi električne energije koliko i noćno svetlo.

Međutim, ako potpuno isključite računar, kliknite na strelicu pored dugmeta ZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“, a zatim kliknite na dugme Isključi. Ova opcija zatvara sve otvorene programe (imaćete mogućnost da sačuvate ono što ste radili), isključuje Windows i isključuje računar.

Ukoliko želite da da se Windows isključuje umesto da prelazi u stanje spavanja kada kliknete na dugme Napajanje (ili na fizičko dugme), možete promeniti podrazumevanu postavku dugmeta:

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja u okviru izabranog plana kliknite na dugme Promeni postavke plana.

 3. Na stranici Promena postavki plana izaberite stavku Promenite više opcija za postavke napajanja.

 4. Na kartici Napredne postavke razvijte Dugmad za napajanje i poklopac, razvijte stavku Dugme za napajanje u „Start“ meniju, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite mobilni računar, izaberite stavku Na bateriju ili Priključen (ili obe), kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Stanje spavanja, Hibernacija ili Isključi.

  • Ako koristite stoni računar, kliknite na dugme Postavka, kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Stanje spavanja, Hibernacija ili Isključi.

 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Zašto se računar ne isključuje?

Kada izađete iz nekog programa, taj izlazak možda neće uvek biti „postepen“. Iz raznih razloga, programi ponekad sprečavaju Windows da se pravilno isključi. Kada se to desi, ekran postaje tamniji i Windows označava koji programi sprečavaju računar da se isključi. On može naznačiti i razlog zbog kojeg programi sprečavaju računar da se isključi.

Zatamnjeni ekran prikazuje dva dugmeta: Isključi odmah i Otkaži. Ako kliknete na dugme Isključi odmah primorava sve programe da se isključe i dovršava proces isključivanja računara. Međutim, ako kliknete na ovo dugme, možete izgubiti sve podatke koje niste sačuvali. Ako neki od programa koji sprečavaju isključivanje imaju podatke koje želite da sačuvate, kliknite na dugme Otkaži da biste se vratili u Windows i sačuvali svoj rad.

Povremeno ćete možda morati da ručno isključite program koji se ne odaziva. Da biste saznali više, pogledajte odeljak Izlazak iz programa koji se ne odaziva.

Kako funkcioniše dugme „Zaključaj“?

Dugme „Zaključaj“ sprečava druge osobe da pristupe računaru ili vide vaš rad. To je idealan način da zaštitite svoj računar kada morate da skoknete do kupatila ili odete na ručak. Takođe je mnogo brže zaključati i otključati računar na kraće periode nego ga isključiti ili staviti u režim uštede energije kao što je stanje spavanja.

Da biste zaključali računar, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim kliknite na dugme ZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“.

Pošto je zaključan, Windows će prikazati ekran dobrodošlice.

Slika ekrana dobrodošlice
Ekran dobrodošlice

Da biste otključali računar i nastavili sa radom, unesite svoju lozinku. Više informacija o kreiranju lozinke potražite u članku Zaštita računara pomoću lozinke.

Šta je to stanje spavanja?

Staje spavanja je stanje za uštedu energije. Stanje spavanja čuva sve otvorene dokumente i programe i omogućava računaru da brzo nastavi rad pod punim napajanjem (obično za nekoliko sekundi) kada želite da nastavite sa radom. Postavljanje računara u stanje spavanja nalik je pauziranju DVD plejera – računar odmah prestaje sa radom i spreman je za ponovno pokretanje kada poželite da nastavite rad.

Da biste stavili računar u stanje spavanja, kliknite na dugme Napajanje na Start meniju ili kliknite na strelicu pored dugmeta ZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“.
Slika opcije „Stanje spavanja“ u meniju dugmeta „Zaključaj“
Opcija „Stanje spavanja“ se nalazi u meniju „Zaključavanje“.

Mobilni računar obično možete staviti u stanje spavanja tako što ćete zatvoriti poklopac. Neki računari imaju i fizičko dugme za stanje spavanja na kućištu koje se obično nalazi blizu prekidača za napajanje.

U zavisnosti od postavki upravljanja napajanjem vašeg računara, računar može i automatski preći u stanje spavanja nakon perioda neaktivnosti radi uštede energije. Da biste podesili ove postavke, pogledajte odeljak Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šeme).

Dok je računar u stanju spavanja, svetlo hardvera može sporo treptati ili menjati boju. To je normalno.

Na većini računara možete nastaviti sa radom tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje. Međutim, nisu svi računari isti. Neke računare ćete moći da probudite tako što ćete pritisnuti bilo koji taster na tastaturi, kliknuti tasterom miša ili otvoriti poklopac na mobilnom računaru. Pogledajte dokumentaciju koju dobili uz računar ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Ukoliko ne planiram da koristim računar neko vreme, da li bi trebalo da ga isključim ili stavim u stanje spavanja?

Ako je to samo nekoliko sati ili tokom noći, obično je efikasnije da stavite računar u stanje spavanja tako što ćete kliknuti na dugme Napajanje na Start meniju ili zatvoriti poklopac na mobilnom računaru. (Neki računari imaju dugme za stanje spavanja na svom kućištu.)

Postoji nekoliko prednosti za izbor stanja spavanja u odnosu na isključivanje:

 • Sav vaš rad, uključujući informacije o programima koje ste koristili kao što je mesto prozora i veličina, automatski se čuva.

 • Kada računar pokrenete iz stanja spavanja, ne morate ponovo pokretati programe niti ponovo otvarati datoteke kao što biste morali da ste isključili računar.

 • Iako Windows koristi malo napajanja tokom stanja spavanja, to je veoma malo: otprilike jedna desetina napajanja koje bi bilo potrebno da ste ostavili uključen računar. Mobilni računar u stanju spavanja obično koristi 1 do 2 procenta snage baterije po času.

 • Kada je Windows u stanju spavanja, on i dalje može da preuzima i instalira ispravke i vrši druge rutinske zadatke održavanja. Iz ovog razloga, neka preduzeća zahtevaju od zaposlenih da svoje računare stave u stanje spavanja, a ne da ih isključuju kada uveče odlaze kući.

Međutim, postoje slučajevi kada bi trebalo da u potpunosti isključite računar – na primer kada instalirate novu memorijsku karticu ili drugi hardver. Ako ne planirate da koristite računar nekoliko dana ili više, takođe bi trebalo da ga isključite.

Da li su podaci bezbedni dok je računar u stanju spavanja?

Da. Dok je računar stanju spavanja, Windows čuva sve otvorene dokumente i programe u memoriji. Sve dok računar iznenada ne izgubi napajanje, vaš rad je bezbedan.

Ako napunjenost baterije vašeg mobilnog računara dostigne kritičan nivo dok je računar u stanju spavanja, Windows će automatski sačuvati otvorene dokumente i programe na čvrstom disku i isključiti računar. Ovo je stanje za uštedu energije koje se zove hibernacija. Kada ponovo uključite računar, operativnom sistemu Windows je potrebno malo vremena da nastavi rad, ali će sav rad biti sačuvan.

Da biste zaštitili stone računare od gubitka podataka, Windows ima novu funkciju koja se zove hibridno spavanje. Kada stavite računar u stanje spavanja, hibridno spavanje automatski čuva programe i otvorene dokumente i u memoriji i na čvrstom disku. Ako dođe do iznenadnog nestanka struje, Windows može da vrati vaš rad sa diska.

Kada je uključeno hibridno spavanje, klikom na dugme Stanje spavanja u Start meniju automatski stavlja računar u stanje hibridnog spavanja. Kada je hibridno spavanje isključeno ili ako računar ne podržava hibridno spavanje, klikom na dugme Stanje spavanja računar se stavlja u stanje spavanja.

Savet

Šta je to hibernacija?

Hibernacija, poput stanja spavanja, stanje za uštedu energije. Dok stanje spavanja obično čuva postavke u memoriji i koristi malu količinu energije, stanje hibernacije otvorene dokumente i programe smešta na čvrsti disk, a zatim isključuje računar. Od svih stanja za uštedu energije u operativnom sistemu Windows, stanje hibernacije štedi najviše energije.

Da biste računar stavili u stanje hibernacije, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na malu strelicu pored dugmeta ZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“, a zatim izaberite stavku Hibernacija.

Windows automatski stavlja mobilni računar u režim hibernacije kada napunjenost baterije postigne kritično nizak nivo.

Stanje hibernacije na mobilnom računaru koristite kada znate da laptop nećete koristiti tokom dužeg perioda, a nećete biti u mogućnosti da napunite bateriju u tom periodu.

Na većini računara možete nastaviti sa radom tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje. Međutim, nisu svi računari isti. Neke računare ćete moći da probudite tako što ćete pritisnuti bilo koji taster na tastaturi, kliknuti tasterom miša ili otvoriti poklopac na mobilnom računaru. Pogledajte dokumentaciju koju dobili uz računar ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Šta je to hibridno spavanje?

Hibridno spavanje je druga nova funkcija za uštedu energije prvenstveno drenirana za stone računare. Hibridno spavanje čuva sve otvorene dokumente i programe u memoriji na čvrstom disku, a zatim stavlja računar u stanje niskog napajanja.

Za razliku od mobilnih računara, stoni računari obično nemaju rezervno napajanje zasnovano na bateriji. Ako dođe do iznenadnog nestanka struje na stonom računaru u standardnom stanju spavanja, može doći do gubitka podataka.

Međutim, uz uključeno hibridno spavanje, Windows može vratiti vaš rad sa čvrstog diska. Na stonim računarima je hibridno spavanje obično podrazumevano uključeno.

Kada je uključeno hibridno spavanje, klikom na dugme Stanje spavanja automatski se stavlja računar u stanje hibridnog spavanja. Kada je hibridno spavanje isključeno ili ako računar ne podržava hibridno spavanje, klikom na dugme Stanje spavanja računar se stavlja u stanje spavanja.

Da biste uključili ili isključili stanje spavanja:

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja u okviru izabranog plana kliknite na dugme Promeni postavke plana.

 3. Na stranici Promena postavki plana izaberite stavku Promenite više opcija za postavke napajanja.

 4. Na kartici Napredne postavke razvijte stavku Stanje spavanja, razvijte Omogući hibridno spavanje, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite mobilni računar izaberite stavku Na bateriju ili Priključen (ili obe), kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Uključeno.

  • Ako koristite stoni računar, kliknite na dugme Postavka, kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Uključeno.

 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Koja je razlika između stanja spavanja i hibridnog spavanja?

Spavanje čuva sve otvorene dokumente i programe u memoriji, a zatim stavlja računar u stanje niskog napajanja. Hibridno spavanje čuva sve otvorene dokumente i programe u memoriji i na čvrstom disku, a zatim stavlja računar u stanje niskog napajanja.

Prednost hibridnog spavanja je što, ukoliko dođe do nestanka struje, Windows može da vrati podatke sa čvrstog diska. Ako dođe do nestanka struje kada je rad sačuvan samo u memoriji, vaš rad će biti izgubljen.

Kako se računar budi iz stanja spavanja ili hibernacije?

Na većini računara možete nastaviti sa radom tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje. Međutim, nisu svi računari isti. Neke računare ćete moći da probudite tako što ćete pritisnuti bilo koji taster na tastaturi, kliknuti tasterom miša ili otvoriti poklopac na mobilnom računaru. Pogledajte dokumentaciju koju dobili uz računar ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Da li će stanje spavanja na kraju potrošiti bateriju mobilnog računara?

Ne. Stanje spavanja zahteva izuzetno malu količinu energije – slično kao sijalica. Ako baterija na mobilnom računaru postigne kritičan nivo napunjenosti, Windows čuva sve otvorene dokumente i programe na čvrstom disku, uključujući informacije o programima koje koristite, a zatim isključuje računar u cilju sprečavanja potpunog pražnjenja baterije.

Mogu li da sprečim automatski prelazak računara u stanje spavanja ili hibernacije?

Možete podesiti vreme koje će računar čekati da bi prešao u stanje spavanja ili hibernacije – ili ga sprečiti da se sam isključi. Međutim, budite oprezni: na mobilnom računaru koji se puni na bateriju, pokretanje stanje spavanja ili hibernacije može dovesti do gubitka podataka ako baterija postane neiskoristiva. Evo kako da sprečite prelazak računara u režim uštede energije:

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja u okviru izabranog plana kliknite na dugme Promeni postavke plana.

 3. Na stranici Promena postavki plana izaberite stavku Promenite više opcija za postavke napajanja.

 4. Na kartici Napredne postavke, razvijte stavku Stanje spavanja, razvijte stavku Stanje spavanja nakon, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite mobilni računar izaberite stavku Na bateriju ili Priključen (ili obe), kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Nikada.

  • Ako koristite stoni računar, kliknite na dugme Postavka, kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Nikada.

 5. Razvijte stavku Stanje hibernacije nakon i uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite mobilni računar izaberite stavku Na bateriju ili Priključen (ili obe), kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Nikada.

  • Ako koristite stoni računar, kliknite na dugme Postavka, kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Nikada.

 6. Ako želite da i ekran ostane uključen, razvijte stavku Ekran, razvijte Isključi ekran posle, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite mobilni računar izaberite stavku Na bateriju ili Priključen (ili obe), kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Nikada.

  • Ako koristite stoni računar, kliknite na dugme Postavka, kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Nikada.

 7. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Šta se desilo sa opcijama „Ponovo pokreni“ i „Isključi“ iz operativnog sistema Windows XP?

Opcije „Ponovo pokreni“ i „isključi“ su sada dostupne u meniju dugmeta „Zaključaj“. Da biste videli opciju, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim kliknite na strelicu pored dugmetaZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“.
Slika opcije „Isključi“ u meniju dugmeta „Zaključaj“
Meni dugmeta „Zaključaj“ pruža nekoliko opcija za isključivanje

U ovom meniju se možete odjaviti, zaključati računar, ponovo pokrenuti računar ili prebaciti korisnike bez odjavljivanja koristeći stavku Brzo prebacivanje korisnika.

Mogu li da promenim ono što se dešava kada kliknem na dugme Napajanje na svom računaru?

Windows podrazumevano stavlja računar u stanje spavanja kada kliknete na dugme Napajanje. Međutim, podrazumevanu postavku možete promeniti tako da klikom na dugme računar prelazi u stanje spavanja, hibernacije ili se isključuje. (Sve promene koje napravite primeniće se i na fizičko dugme za napajanje na samom računaru.) Da biste promenili podrazumevanu postavku:

 1. Otvorite opciju „Opcije napajanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja u okviru izabranog plana kliknite na dugme Promeni postavke plana.

 3. Na stranici Promena postavki plana izaberite stavku Promenite više opcija za postavke napajanja.

 4. Na kartici Napredne postavke razvijte Dugmad za napajanje i poklopac, razvijte stavku Dugme za napajanje u „Start“ meniju, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite mobilni računar, izaberite stavku Na bateriju ili Priključen (ili obe), kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Stanje spavanja, Hibernacija ili Isključi.

  • Ako koristite stoni računar, kliknite na dugme Postavka, kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Stanje spavanja, Hibernacija ili Isključi.

 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Zašto ne mogu da pronađem opcije Stanje spavanja ili Hibernacija na svom računaru?

Ako ne možete da pronađete stanje spavanja, možda ga vaš računar ne podržava. Više informacija potražite u odeljku Zašto stanje spavanja nije dostupno?

Ako fali opcija za hibernaciju, administrator sistema ju je možda isključio ili ste možda uključili hibridno spavanje.