Uključivanje opcije „Visoki kontrast“ i menjanje postavki

„Visoki kontrast“ povećava kontrast boja teksta i slika na ekranu računara da bi bili jasniji i lakši za identifikovanje.

  1. Otvorite stranicu Podešavanje računara u cilju preglednijeg prikaza tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Podešavanje računara u cilju preglednijeg prikaza.

  2. U okviru opcije Visoki kontrast kliknite na dugme Odaberi šemu boja visokog kontrasta.

  3. U dijalogu Postavke izgleda u okviru Šema boja odaberite željenu šemu boja visokog kontrasta, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Napomena

    • Da biste koristili tastaturu za uključivanje ili isključivanje opcije „Visoki kontrast“, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi opciju „Visoki kontrast“ kada se pritisne kombinacija tastera levi ALT + levi SHIFT + PRINT SCREEN.