Windows ReadyBoost može da koristi prostor za skladištenje na pojedinim uređajima prenosnih medijuma, kao što su USB fleš diskovi da bi ubrzao rad računara. Kada ubacite kompatibilan uređaj, u dijalogu „Automatska reprodukcija“ biće vam ponuđena opcija da ubrzate sistem pomoću funkcije „Windows ReadyBoost“.

 1. Priključite fleš disk ili drugi prenosivi medijski uređaj na računar. Dijalog „Automatska reprodukcija“ bi trebalo da se otvori automatski.

  Ako se dijalog „Automatska reprodukcija“ ne otvori, možda je onemogućen. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa automatskom reprodukcijom.

 2. U okviru Opšte opcije izaberite opciju Ubrzaj sistem.

  Prikazaće se dijalog „Svojstva“ za fleš disk ili drugi prenosivi medijski uređaj.

 3. Izaberite karticu ReadyBoost i izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste isključili funkciju „ReadyBoost“, kliknite na dugme Nemoj koristiti ovaj uređaj.

  • Da biste uključili funkciju „ReadyBoost“, kliknite na dugme Koristi ovaj uređaj, a zatim pomerite klizač da biste odredili koliko prostora na fleš disku želite da rezervišete za ubrzavanje sistema.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Slika kartice „ReadyBoost“
  Pomerajte klizač da biste odredili koliko prostora želite da rezervišete za ubrzavanje sistema

Napomena

 • Prenosivi medijski uređaj mora da sadrži najmanje 256 megabajta (MB) prostora da bi mogao da koristi funkciju „Windows ReadyBoost“.