Ako morate da dopustite nekome da se prijavi na vaš računar, ali ne želite da ima pristup svim datotekama, možete kreirati nalog gosta. Pošto nalog gosta dozvoljava korisniku da se prijavi na mrežu, pretražuje Internet i isključuje računar, trebalo bi da onemogućite nalog gosta kada se on ne koristi.

Napomena

  • Ovi koraci ne mogu se dovršiti u operativnim sistemima Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic i Windows Vista Home Premium.

Koraci koje treba da sledite će se razlikovati u zavisnosti od toga da li je računar na domenu ili u radnoj grupi. Da biste to saznali, pogledajte temu „Provera da li se računar nalazi u radnoj grupi ili na domenu“ u odeljku Kako se mreža kod kuće razlikuje od one na radnom mestu?

Prikaži sve

Moj računar je na domenu

  1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavke Kontrolna tabla, Korisnički nalozi, a zatim stavku Korisnički nalozi.
  2. Kliknite na stavku Upravljaj korisničkim nalozima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Na kartici Više opcija kliknite na dugme Više opcija, a zatim izaberite stavku Korisnici.

  4. Dvaput kliknite na stavku Gost.

  5. U dijalogu Svojstva gosta potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Nalog je onemogućen.

Moj računar je deo radne grupe

  1. Otvorite opciju „Lokalni korisnici i grupe“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, u polju za pretragu otkucati lusrmgr.msc, a zatim pritisnuti taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
  2. Izaberite stavku Korisnici, a zatim dvaput kliknite na stavku Gost.

  3. Opozovite ili potvrdite izbor u polju za potvrdu Nalog je onemogućen.