Kontrola korisničkog naloga (UAC) može vam pomoći u sprečavanju neovlašćenih promena na računaru. Funkcioniše tako što od vas traži dozvolu kada zadatak zahteva administratorska prava, kao što su instaliranje softvera ili menjanje postavki koje mogu da utiču na druge korisnike.

Ne preporučujemo isključivanje kontrole korisničkog naloga. Ako je isključite, trebalo bi što pre ponovo da je uključite.

  1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Korisnički nalozi i porodična bezbednost (ili tako što ćete izabrati stavku Korisnički nalozi ako ste povezani sa mrežnim domenom), a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.

  2. Izaberite stavku Uključi ili isključi kontrolu korisničkog naloga. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi kontrolu korisničkog naloga (UAC) da bi zaštitio računar da biste uključili UAC ili opozovite izbor u polju za potvrdu da biste isključili UAC, a zatim kliknite na dugme U redu.