Ako je računar povezan sa mrežom, postavke mrežnih smernica mogu sprečiti dovršavanje ovih koraka.

Prikaži sve

Uključivanje Windows zaštitnog zida

  1. Otvorite Windows zaštitni zid tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Bezbednost, a zatim izabrati stavku Windows zaštitni zid.

  2. Izaberite stavku Uključi ili isključi Windows zaštitni zid. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Izaberite stavku Uključi (preporučuje se) i kliknite na dugme U redu.

Ako želite da zaštitni zid blokira sve, uključujući i programe koji su izabrani na kartici Izuzeci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Blokiraj sve dolazne veze .

Isključivanje Windows zaštitnog zida

Ne bi trebalo da isključujete Windows zaštitni zid ukoliko nemate omogućen drugi zaštitni zid. Isključivanje Windows zaštitnog zida može da prouzrokuje da računar (i mreža, ako je imate) budu izloženi riziku od crva ili hakera.

  1. Otvorite Windows zaštitni zid tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Bezbednost, a zatim izabrati stavku Windows zaštitni zid.

  2. Izaberite stavku Uključi ili isključi Windows zaštitni zid. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Izaberite stavku Isključi (ne preporučuje se) i kliknite na dugme U redu.