Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Windows Media Center omogućava podešavanje raznih TV signala. TV možete da gledate putem antene, kablovske televizije ili preko dobavljača satelitske televizije. TV tjuner koji imate instaliran na računaru i oblast u kojoj živite, kao i dobavljač kablovske ili satelitske televizije određuju tip TV signala koji podešavate. (U programu Windows Media Center signali visoke definicije koji se prenose preko kablovskih ili satelitskih set-top box dekodera će biti konvertovani u standardne signale.)

Windows Media Center podržava i standardne i TV signale visoke definicije (HDTV) koji se emituju vazdušnim putem do antene. U sledećim procedurama opisani su koraci za podešavanje TV signala za različite tipove TV signala i hardvera instaliranog na računaru.

Standardni TV signal možete da gledate i snimate pomoću programa Windows Media Center ako:

 • Windows Media Center računar ima jedan ili više tjunera koji podržavaju standardni TV signal za vaš region.

 • Imate antenu povezanu sa Windows Media Center računarom koja ima mogućnost prijema standardnog TV signala za vaš region.

TV signal visoke definicije možete da gledate i snimate pomoću programa Windows Media Center ako:

 • Windows Media Center računar ima hardver za tjuner koji podržava digitalni TV signal poput ATSC ili DVB-T.

 • Imate antenu povezanu sa prijemnikom kompatibilnim sa programom Windows Media Center koji ima mogućnost prijema TV signala visoke definicije za vaš region.

 • U vašem regionu možete da primate TV signal visoke definicije.

 • Računar ima tjuner za digitalnu kablovsku televiziju i pretplaćujete se na digitalnu kablovsku televiziju u SAD.

Prikaži sve

Podešavanje TV signala sa antene

 1. Uverite se da je kabl priključen u TV IN konektor na odgovarajućem TV tjuneru koji je povezan sa Windows Media Center računarom.

  Ako imate više od jednog tjunera, možete da koristite razdelnik da biste podelili TV signal. Da biste primali TV signal pomoću svakog tjunera, oni moraju da imaju TV signal priključen u TV IN konektor.

 2. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, a zatim na dugme Audio.

 3. Izvršite korake za povezivanje TV signala, u zavisnosti od tipa tjunera sa kojima je povezan kabl, kao i tipa programa na koje ste pretplaćeni.

Podešavanje TV signala sa kablovskom kutijom ili satelitskim prijemnikom

TV signal sa kablovske kutije (poznate i kao set-top box dekoder) ili satelitskog prijemnika često može da uključi kanale koji su standardni ili visoke definicije.

Ako u programu Windows Media Center želite da koristite dva tjunera, morate da imate dve kablovske kutije ili dva satelitska prijemnika. Svaki tjuner zahteva zaseban ulaz za TV signal.

 1. Povežite kabl od izvora (konektor u zidu) sa ulaznim konektorom na kablovskoj kutiji ili satelitskom prijemniku.

  Ako imate dve kablovske kutije ili dva satelitska prijemnika koja želite da koristite sa programom Windows Media Center, možete da koristite razdelnik da biste podelili TV signal iz konektora u zidu do kutija. Svaka kablovska kutija ili satelitski prijemnik moraju da imaju TV signal povezan sa ulaznim konektorom.

 2. Povežite kabl iz izlaznog konektora na kablovskoj kutiji ili satelitskom prijemniku sa Windows Media Center računarom. Uverite se da je kabl priključen u TV IN konektor na odgovarajućem hardveru tjunera koji je povezan sa Windows Media Center računarom.

  Ako imate dva tjunera, uverite se da oba imaju zaseban TV signal povezan sa TV IN konektorom.

 3. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, a zatim na dugme Audio.

 4. Izvršite korake za povezivanje TV signala, u zavisnosti od tipa tjunera sa kojima je povezan kabl, kao i tipa programa na koje ste pretplaćeni.

Podešavanje standardnog kablovskog TV signala bez set-top box dekodera

 1. Povežite standardni kabl od izvora (konektor u zidu) sa Windows Media Center tjunerom. Uverite se da je kabl priključen u TV IN konektor na odgovarajućem hardveru tjunera koji je povezan sa Windows Media Center računarom.

  Ako imate dva tjunera, možete da upotrebite razdelnik da biste podelili TV signal. Svaki tjuner mora da ima TV signal povezan sa TV IN konektorom.

 2. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, a zatim na dugme Audio.

 3. Izvršite korake za povezivanje TV signala, u zavisnosti od tipa tjunera sa kojima je povezan kabl, kao i tipa programa na koje ste pretplaćeni.

Podešavanje digitalnog kablovskog TV signala pomoću tjunera za digitalnu kablovsku televiziju (samo SAD)

 Tjuner za digitalnu kablovsku televiziju omogućava gledanje i snimanje TV signala visoke definicije koji se emituje vazdušnim putem (ponekad se naziva ATSC), standardnog TV signala, digitalnih kablovskih kanala, kao i drugih digitalnih kablovskih kanala koji nisu šifrovani (ponekad se nazivaju „čisti QAM“). Ako dobavljač kablovske televizije podržava CableCARD karticu, trebalo bi da je nabavite od dobavljača. CableCARD kartica ubačena u tjuner omogućava vam da gledate prvoklasne digitalne kablovske kanale (standardne i visoke definicije) koji su putem pretplate dostupni kod dobavljača kablovske televizije.

Imajte na umu da neki prvoklasni digitalni kablovski kanali sadrže zaštićeni sadržaj koji ne može da se snimi pomoću programa Windows Media Center.

 1. Povežite tjuner za digitalnu kablovsku televiziju sa Windows Media Center računarom preko USB 2.0 porta korišćenjem A/B USB kabla. Da biste se uverili da tjuner za digitalnu kablovsku televiziju može da prima prvoklasni kablovski sadržaj, uverite se da ste povezali tjuner za digitalnu kablovsku televiziju sa posebno označenim Digital Cable Ready Windows Media Center računarom.

 2. Ubacite CableCARD karticu (ako je imate) u tjuner za digitalnu kablovsku televiziju.

 3. Povežite kabl od izvora (konektor u zidu) sa TV IN konektorom na tjuneru za digitalnu kablovsku televiziju.

  Ako imate dva tjunera za digitalnu kablovsku televiziju koja želite da koristite sa programom Windows Media Center, možete koristiti razdelnik da biste podelili TV signal iz konektora u zidu do tjunera. Svaki tjuner mora da ima TV signal povezan sa TV IN konektorom na tjuneru.

 4. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, a zatim na dugme Audio.

 5. Izvršite korake za povezivanje TV signala, u zavisnosti od tipa tjunera sa kojima je povezan kabl, kao i tipa programa na koje ste pretplaćeni.

 6. Obratite se dobavljaču usluga za aktivaciju CableCARD kartice da biste mogli da primate kablovski sadržaj.