Umesto korišćenja fizičke tastature za kucanje i unos podataka, možete koristiti tastaturu na ekranu. Tastatura na ekranu prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Tastere možete izabrati tako što ćete na njih kliknuti tasterom miša ili nekim drugim pokazivačkim uređajem, a možete koristiti i po jedan taster ili grupu tastera za prolazak kroz tastere na ekranu.

  • Otvorite opciju „Tastatura na ekranu“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Tastatura na ekranu.