Ako vam je ikada bilo potrebno da pristupite važnim datotekama uskladištenim na deljenoj fascikli na mreži ali niste mogli zbog toga što je mrežna veza bila nedostupna, onda vam je jasna potreba za mrežnim datotekama. Pomoću vanmrežnih datoteka možete pristupati datotekama uskladištenim u deljenim mrežnim fasciklama čak i ako su mrežne kopije nedostupne. Ovo možete da uradite izborom mrežnih datoteka koje želite da učinite dostupnim za rad van mreže, čime se automatski kreira kopija mrežnih datoteka na računaru. Ove kopije mrežnih datoteka uskladištene na računaru nazivaju se vanmrežne datoteke. Windows će automatski sinhronizovati vanmrežne datoteke i otvoriti ih svaki put kada mrežne verzije nisu dostupne.

Za uputstva o korišćenju vanmrežnih datoteka pogledajte odeljak Rad sa vanmrežnim datotekama.

Ilustracija koja prikazuje kako možete pristupiti mrežnim datotekama kada je moguće uspostaviti vezu sa računarom na kojem su uskladištene mrežne datoteke
Mrežnim datotekama možete pristupiti kada je moguće uspostaviti vezu sa računarom na kojem su uskladištene mrežne datoteke
Ilustracija koja prikazuje kako možete pristupiti lokalnim kopijama mrežnih datoteka kada nije moguće uspostaviti vezu sa računarom na kojem su uskladištene mrežne datoteke
Kada nije moguće uspostaviti vezu sa računarom na kojem su uskladištene mrežne datoteke, možete pristupiti lokalnim kopijama mrežnih datoteka

Razlozi za korišćenje vanmrežnih datoteka

Rad sa vanmrežnim datotekama pruža nekoliko prednosti svima koji rade sa datotekama uskladištenim na deljenim mrežnim fasciklama. Ako radite sa vanmrežnim datotekama, možete:

  • Da se zaštitite od prekida na mreži. Kada koristite vanmrežne datoteke, nije važno ako dođe do pada mreže ili ako mrežna fascikla kojoj pristupate postane nedostupna. Ako se dogodi i jedno i drugo, Windows će automatski pristupiti vanmrežnim kopijama datoteka uskladištenim na računaru umesto datotekama u mrežnoj fascikli, tako da možete nastaviti sa radom bez prekida.

  • Da radite sa datotekama kada ste van mreže. Kada prekinete vezu sa mrežom, obično gubite mogućnost da pristupite datotekama uskladištenim na mreži. Međutim, vanmrežne datoteke vam omogućavaju da prekinete vezu sa mrežom a da ipak imate kopije svih mrežnih datoteka koje ste učinili dostupnim van mreže. Ovo je naročito korisno ako na put nosite prenosivi računar.

  • Jednostavno da vršite sinhronizaciju sa mrežnim datotekama. Samo jednim klikom na dugme vanmrežne datoteke možete u bilo trenutku da sinhronizujete sa najnovijim verzijama datoteka u mrežnoj fascikli.

  • Poboljšajte efikasnost ako imate sporu vezu. Kada je mrežna veza spora, rad sa datotekama u deljenoj mrežnoj fascikli može biti neefikasan i usporen. Vanmrežne datoteke vas lišavaju tog problema tako što vam na lak način omogućavaju rad sa vanmrežnim kopijama mrežnih datoteka u bilo kom trenutku.

Sinhronizacija vanmrežnih datoteka

Kada mrežnu datoteku ili fasciklu učinite dostupnom za rad van mreže, Windows automatski kreira kopiju te datoteke ili fascikle na računaru. Svaki put kada se ponovo povežete sa tom mrežnom fasciklom, Windows će sinhronizovati datoteke na računaru i mrežnoj fascikli. Možete ih takođe ručno sinhronizovati u bilo kom trenutku.

To je sve što je potrebno da znate o sinhronizaciji vanmrežnih datoteka. Međutim, za one radoznale evo nekih dodatnih detalja:

  • Ako radite van mreže i vršite promene na vanmrežnim datotekama iz mrežne fascikle, Windows će automatski sinhronizovati promene koje ste izvršili na datotekama sledeći put kada se povežete sa tom mrežnom fasciklom.

  • Ako radite van mreže dok neko drugi vrši promene na datotekama u deljenoj mrežnoj fascikli, Windows će automatski sinhronizovati te promene sa vanmrežnim datotekama na računaru sledeći put kada se povežete sa tom mrežnom fasciklom. Ako ste vršili promene na datotekama od trenutka poslednjeg povezivanja sa mrežnom fasciklom, doći će do neusaglašene sinhronizacije i Windows će vas pitati koju verziju želite da zadržite.

    Ovaj i druge probleme sa neusaglašenom sinhronizacijom možete rešiti korišćenjem Centra za sinhronizaciju. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje neusaglašenosti pri sinhronizaciji: najčešća pitanja.

  • Ako Windows naiđe na problem prilikom sinhronizacije vanmrežnih datoteka i mrežne fascikle (na primer, ako je mrežna fascikla sa kojom želite da izvršite sinhronizaciju nedostupna), doći će do greške u sinhronizaciji. Za više informacija pogledajte odeljak Kako funkcionišu greške i upozorenja pri sinhronizaciji.