Nivoi upozorenja pomažu vam da odaberete način na koji ćete odgovoriti na špijunski softver i potencijalno neželjeni softver. Iako će Windows zaštitnik preporučiti uklanjanje špijunskog softvera, neki softver koji se otkrije nije zlonameran ili neželjen. Informacije u sledećoj tabeli mogu da vam pomognu da odlučite šta da radite ako Windows zaštitnik otkrije potencijalno neželjeni softver na računaru.

Nivo upozorenja
Šta znači
Šta treba preduzeti

Ozbiljan

Rasprostranjeni ili izuzetno zlonamerni programi, slični virusima ili crvima, koji negativno utiču na vašu privatnost i bezbednost računara i mogu da oštete računar.

Odmah uklonite ovaj softver.

Visok

Programi koji mogu da prikupljaju lične informacije i negativno utiču na privatnost ili oštete računar, na primer, prikupljanjem informacija ili promenom postavki, obično bez vašeg znanja ili odobrenja.

Odmah uklonite ovaj softver.

Srednji

Programi koji mogu da utiču na privatnost ili unesu izmene na računar koje mogu negativno da utiču na vaše iskustvo sa računarima, na primer, prikupljanjem ličnih informacijama ili promenom postavki.

Pregledajte detalje upozorenja da biste videli zašto je softver otkriven. Ako vam se ne svidi kako softver radi ili ako ne prepoznajete izdavača i ne verujete mu, razmotrite blokiranje ili uklanjanje softvera.

Nizak

Potencijalno neželjeni softver koji možda prikuplja informacije o vama ili vašem računaru ili menja način na koji računar radi, ali radi u skladu sa uslovima licenciranja prikazanim prilikom instalacije softvera.

Ovaj softver je obično bezopasan kada radi na računaru, osim ako nije instaliran bez vašeg znanja. Ako niste sigurni da li da ga dozvolite, pregledajte detalje upozorenja ili proverite da li prepoznajete izdavača softvera i da li mu verujete.

Još uvek nije klasifikovan

Programi koji su obično bezopasni osim ako nisu instalirani na računar bez vašeg znanja.

Ako prepoznajete softver i imate poverenja u njega, dozvolite njegovo pokretanje. Ako ne prepoznajete softver ili izdavača, pregledajte detalje upozorenja da biste odlučili šta da preduzmete. Ako ste član SpyNet zajednice, proverite ocene zajednice da biste videli da li drugi korisnici imaju poverenja u softver.