Zaštita od špijunskog softvera u realnom vremenu upozorava vas kada špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver pokuša da se instalira ili pokrene na računaru. U zavisnosti od nivoa upozorenja, možete da odaberete neku od sledećih radnji koju želite da primenite na softver:

  • Zanemari Dozvoljava softveru da se instalira ili pokrene na računaru. Ako je softver još uvek aktivan tokom sledećeg skeniranja ili ako softver pokuša da promeni bezbednosne postavke računara, Windows zaštitnik će vas ponovo upozoriti na ovaj softver.

  • Smesti u karantin Kada Windows zaštitnik smesti softver u karantin, on ga premešta na drugu lokaciju na računaru, a zatim sprečava pokretanje softvera dok ne odaberete da ga vratite ili uklonite sa računara.

  • Ukloni Trajno briše softver sa računara.

  • Uvek dozvoli Dodaje softver na listu dozvoljenih programa u programu Windows zaštitnik i dozvoljava njegovo pokretanje na računaru. Windows zaštitnik će prestati da vas upozorava na rizik koji softver može da predstavlja po vašu privatnost ili računar. Dodajte softver na listu dozvoljenih programa samo ako imate poverenja u softver i izdavača softvera.

Takođe dobijate upozorenje ako softver pokuša da promeni važne postavke operativnog sistema Windows. Budući da je softver već pokrenut na računaru, možete da odaberete neku od ovih radnji:

  • Dozvoli Dozvoljava softveru da promeni bezbednosne postavke na računaru.

  • Zabrani Sprečava softver da promeni bezbednosne postavke na računaru.

Možete da odaberete softver i postavke koje želite da Windows zaštitnik nadgleda, ali preporučujemo da koristite sve opcije zaštite u realnom vremenu, koje se nazivaju agenti. U sledećoj tabeli su objašnjeni svi agenti i zašto je svaki od njih važan.

Agent zaštite u realnom vremenu
Svrha

Automatsko pokretanje

Nadgleda liste programa kojima je dozvoljeno da se automatski pokrenu kada pokrenete računar. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da bude podešen da se automatski pokrene pri pokretanju operativnog sistema Windows. Na taj način, softver može da se pokrene bez vašeg znanja i da prikuplja informacije. Takođe može da dovede do sporijeg pokretanja ili rada računara.

Konfiguracija sistema (postavke)

Nadgleda bezbednosne postavke u operativnom sistemu Windows. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da promeni bezbednosne postavke hardvera i softvera, a zatim da prikuplja informacije koje mogu da se upotrebe za dalje ugrožavanje bezbednosti računara.

Šta su sistemske informacije?

Dodaci za Internet Explorer

Nadgleda programe koji se automatski pokreću kada se pokrene Internet Explorer. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da se maskira kao dodatak  za Web pregledač i da se pokrene bez vašeg znanja.

Kako dodaci pregledača utiču na računar?

Konfiguracija programa Internet Explorer (postavke)

Nadgleda bezbednosne postavke pregledača, koje predstavljaju prvu liniju odbrane od zlonamernog sadržaja na Internetu. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da pokuša da promeni ove postavke bez vašeg znanja.

Preuzimanja za Internet Explorer

Nadgleda datoteke i programe koji su dizajnirani za rad sa programom Internet Explorer, poput ActiveX kontrola i programa za instalaciju softvera. Pregledač može sam da preuzme, instalira ili pokrene ove datoteke. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da bude uključen u ove datoteke i da se instalira bez vašeg znanja.

Usluge i upravljački programi

Nadgleda usluge i upravljačke programe prilikom njihove komunikacije sa operativnim sistemom Windows i programima. Budući da usluge i upravljački programi izvršavaju neophodne funkcije na računaru (poput dozvoljavanja uređajima da rade sa računarom), oni imaju pristup važnom softveru u okviru operativnog sistema. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da iskoristi usluge i upravljačke programe da bi dobio pristup računaru ili da bi pokušao da se neotkriveno pokrene na računaru kao uobičajene komponente operativnog sistema.

Izvršavanje aplikacije

Nadgleda kada se programi pokreću i koje operacije izvršavaju u toku rada. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da iskoristi ranjivosti programa koje ste instalirali da bi pokrenuo zlonameran ili neželjeni softver bez vašeg znanja. Na primer, špijunski softver može da se pokrene u pozadini kada pokrećete program koji često koristite. Windows zaštitnik nadgleda programe i upozorava vas ako otkrije sumnjive aktivnosti.

Registracija aplikacije

Nadgleda alatke i datoteke operativnog sistema gde se programi mogu registrovati za pokretanje u bilo kom trenutku, a ne samo kada pokrenete Windows ili neki drugi program. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može registrovati program za neopaženo pokretanje, na primer, u planirano vreme svakog dana. Ovo dozvoljava programu da prikuplja informacije o vama ili računaru ili da pristupi važnom softveru u operativnom sistemu bez vašeg znanja.

Dodaci za Windows

Nadgleda dodatne programe (takođe poznate kao uslužni softver) za Windows. Dodaci su dizajnirani da poboljšaju iskustvo u radu sa računarom u oblastima poput bezbednosti, pregledanja, produktivnosti i multimedija. Međutim, dodaci takođe mogu da instaliraju programe koji će prikupljati informacije o vama ili vašim aktivnostima na mreži i otkriti osetljive, lične podatke, najčešće oglašivačima.