Zaštitni zid može pomoći u sprečavanju hakera ili zlonamernog softvera (kao što su crvi) da pristupe računaru putem mreže ili Interneta. On takođe može pomoći pri sprečavanju računara u slanju zlonamernog softvera na druge računare.

Na kartici „Opšti podaci“ u Windows zaštitnom zidu postoje tri postavke. Evo šta one rade i kada treba da ih koristite:

Uključi (preporučuje se)

Ova postavka je podrazumevano izabrana. Kada je Windows zaštitni zid uključen, većina programa je blokirana za komuniciranje preko zaštitnog zida. Ako želite da deblokirate program, možete ga dodati listi „Izuzeci“ (na kartici „Izuzeci“). Na primer, možda nećete biti u mogućnosti da šaljete slike u hitnoj poruci dok ne dodate program za neposrednu razmenu poruka na listu „Izuzeci“. Da biste dodali program na listu „Izuzeci“, pogledajte odeljak Dozvolite programu da komunicira kroz Windows zaštitni zid.

Blokiraj sve dolazne veze

Ova postavka blokira sve neželjene pokušaje povezivanja sa računarom. Koristite ovu postavku kada vam je potrebna maksimalna zaštita računara, na primer kada se povezujete sa javnom mrežom u hotelu ili na aerodromu ili kada se računarski crv širi Internetom. Pomoću ove postavke bićete obavešteni kada Windows zaštitni zid blokira programe, dok se programi u listi „Izuzeci“ zanemaruju.

Kada izaberete opciju Blokiraj sve dolazne veze ipak možete gledati većinu Web stranica, slati i primati e‑poštu i slati i primati hitne poruke.

Isključi (ne preporučuje se)

Izbegavajte da koristite ovu postavku osim ako vam na računaru nije pokrenut neki drugi zaštitni zid. Isključivanje Windows zaštitnog zida može da prouzrokuje da računar (i mreža, ukoliko je imate) budu izloženi riziku od oštećenja od strane hakera i zlonamernog softvera (kao što su crvi).

Napomena

  • Ako neke postavke zaštitnog zida nisu dostupne a vaš računar je povezan sa domenom, možda administrator sistema kontroliše ove postavke preko smernica grupe.