Deinstalacija operativnog sistema Windows Vista na multiboot sistemu

Deinstalacija operativnog sistema Windows Vista nije moguća. Međutim, možete da promenite kôd za pokretanje operativnog sistema (poznat i kao glavni kôd za podizanje sistema), a zatim da uklonite operativni sistem Windows Vista sa multiboot sistema i vratite se na Windows XP ili Windows 2000. Za ovu proceduru će vam biti potreban instalacioni disk operativnog sistema Windows Vista.

Upozorenje

 • Pre nego što počnete, napravite rezervne kopije programa, datoteka i postavki. Uklanjanje operativnog sistema Windows Vista je složena procedura i može dovesti do gubitka informacija uskladištenih na računaru. Za informacije o pravljenju rezervnih kopija podataka pretražite odeljak „Pomoć i podrška“ pomoću ključnih reči „rezervna kopija“.

 1. Ubacite instalacioni disk operativnog sistema Windows Vista.

 2. Kliknite na dugme StartDugme „Start“, izaberite stavku Svi programi, zatim stavku Pribor, kliknite desnim tasterom miša na dugme Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 3. Otkucajte [oznaka DVD jedinice]:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Na primer, ako je oznaka DVD jedinice F, otkucajte f:\boot\ bootsect.exe /nt52 ALL /force.

 4. Izbacite instalacioni disk operativnog sistema Windows Vista.

 5. Ponovo pokrenite računar.

  Na računaru će se pokrenuti prethodna verzija operativnog sistema Windows koju ste instalirali.

 6. Ručno izbrišite datoteke i fascikle operativnog sistema Windows Vista, kao što su fascikle „Programske datoteke“, „Korisnici“ i Windows fascikle.

  Napomena

  • Operativni sistem Windows Vista možete da uklonite i tako što ćete ponovo formatirati particiju na kojoj je instaliran, ali samo ako to nije particija sa koje se pokreće računar. Ponovno formatiranje particije sa koje se pokreće računar može onemogućiti pokretanje računara. Za više informacija o particijama sa kojih se pokreće računar pogledajte odeljak Šta su sistemske particije i particije sa kojih se pokreće računar?