Kad otključate traku zadataka, možete da je premestite uz bilo koju horizontalnu ili vertikalnu ivicu radne površine.

Slika trake zadataka
Traka zadataka
Prikaži sve

Otključavanje trake zadataka

  • Kliknite desnim tasterom miša na prazan deo trake zadataka. Ako se pored stavke Zaključaj traku zadataka nalazi oznaka potvrde, traka zadataka je zaključana. Možete da je otključate tako što ćete kliknuti na stavku Zaključaj traku zadataka da biste uklonili oznaku potvrde.

    Napomena

    • Da biste ponovo zaključali traku zadataka, kliknite desnim tasterom miša na prazan deo trake zadataka, a zatim kliknite na stavku Zaključaj traku zadataka tako da se pored nje pojavi oznaka potvrde.

Premeštanje trake zadataka

  • Kliknite na prazan deo trake zadataka, a zatim držite taster miša prilikom prevlačenja trake zadataka uz neku od četiri ivice radne površine. Kad se traka zadataka nađe na željenom mestu, otpustite taster miša.