Ako hardverski uređaj ne funkcioniše ispravno ili ako program ili igra koje instalirate zahtevaju novije upravljačke programe od onih koje trenutno imate, trebalo bi da pomoću funkcije „Ažuriranje Windowsa“ proverite da li postoje ažurirani upravljački programi. Ako je osoblje tehničke podrške od vas tražilo da instalirate upravljačke programe sa diska ili sa Web lokacije proizvođača uređaja, možete i ručno da ažurirate upravljačke programe za uređaj.

Prikaži sve

Ažuriranje upravljačkih programa pomoću funkcije „Ažuriranje Windowsa“

  1. Otvorite funkciju „Ažuriranje Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Ažuriranje Windowsa. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. U levom oknu izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

  3. Da biste proverili da li su dostupni ažurirani upravljački programi, izaberite stavku Prikaži dostupne ispravke. Funkcija „Ažuriranje Windowsa“ navešće sve dostupne ažurirane upravljačke programe za uređaje koji su instalirani na računaru.

  4. Ako su ispravke dostupne, kliknite na upravljački program koji želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme Instaliraj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Ručno ažuriranje upravljačkih programa

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

  1. Otvorite upravljač uređajima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. U upravljaču uređajima pronađite uređaj koji želite da ažurirate, a zatim kliknite dvaput na ime uređaja.

  3. Izaberite karticu Upravljački program, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj upravljački program.

Napomena

  • Informacije o štampaču nisu uključene u upravljač uređajima. Možete proveriti da li je štampač instaliran ili ručno ažurirati upravljačke programe štampača otvaranjem opcije „Štampači“ na kontrolnoj tabli. Za više informacija pogledajte odeljak Dodavanje ili uklanjanje štampača.