Upravljački program je softver koji dozvoljava računaru da komunicira sa hardverom ili uređajima. Bez ispravnog upravljačkog programa, hardver ili uređaj koji želite da koristite neće ispravno funkcionisati.