Nadogradnja sa operativnog sistema Windows 2000 na operativni sistem Windows Vista

Ovaj članak govori o izborima pri instalaciji koji su dostupni za nadogradnju sa operativnog sistema Windows 2000 na operativni sistem Windows Vista.

Evo nekih stvari koje bi trebalo da znate:

  • Nadogradnja. Izvršavanje nadogradnje čuva lične datoteke, postavke i programe. Ne možete da izvršite nadogradnju sa operativnog sistema Windows 2000 na operativni sistem Windows Vista.

  • Čista instalacija. Izvršavanje čiste instalacije ne čuva lične datoteke, postavke i programe. Za informacije o tome kako možete da vratite datoteke u prethodno stanje nakon čiste instalacije pogledajte članak Vraćanje ličnih datoteka u prethodno stanje nakon izvršavanja prilagođene instalacije na mreži.

  • Kopija za nadogradnju. Sa kopijom za nadogradnju možete da instalirate operativni sistem Windows Vista ako već imate usaglašenu licenciranu verziju operativnog sistema Windows 2000, Windows XP ili Windows Vista.

  • Kompletna kopija. Sa kompletnom kopijom operativnog sistema Windows Vista možete da izvršite nadogradnju, kada je to moguće, ili da izvršite čistu instalaciju, čak i ako na računaru nije pokrenut operativni sistem.

Na prednjoj strani pakovanja operativnog sistema Windows Vista ili na računu koji se dobija nakon kupovine na mreži opisano je da li imate kopiju za nadogradnju ili kompletnu kopiju.

Možda će takođe biti potrebno da odlučite da li želite da instalirate 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista. Za više informacija pogledajte odeljak 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja.

Koji su vam izbori pri instalaciji dostupni?

Sledeće tabele prikazuju dostupne izbore za instalaciju koje imate kada vršite nadogradnju sa operativnog sistema Windows 2000 na operativni sistem Windows Vista.

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows 2000 na Uradite sledeće
Nadogradnja sa operativnog sistema Windows 2000 na

Windows Vista Home Basic (32-bitni)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows 2000 na

Windows Vista Home Premium (32-bitni)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows 2000 na

Windows Vista Business (32-bitni)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows 2000 na

Windows Vista Ultimate (32-bitni)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows 2000 na

Windows Vista (64-bitne verzije)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Za uputstva o izvršavanju nadogradnje ili čiste instalacije pogledajte odeljak Instalacija i ponovna instalacija operativnog sistema Windows.

Za više informacija o instaliranju i nadogradnji 32-bitnih verzija operativnog sistema Windows pogledajte članak Izbori pri instalaciji operativnog sistema Windows Vista (32-bitna verzija) na mreži.

Za više informacija o instaliranju i nadogradnji 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows pogledajte članak Izbori pri instalaciji operativnog sistemaWindows Vista (64-bitna verzija) na mreži.

Nadogradnja na 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista

Ne možete da izvršite nadogradnju sa operativnog sistema Windows 2000 na operativni sistem Windows Vista. Međutim, možete da koristite kopiju za nadogradnju (ili kompletnu kopiju) operativnog sistema Windows Vista da biste izvršili čistu instalaciju sledećih izdanja operativnog sistema Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business ili Ultimate.

Upozorenje

  • Ako imate kopiju za nadogradnju 32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista, morate da pokrenete instalaciju dok je pokrenuta postojeća verzija operativnog sistema Windows.

Nadogradnja na 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista

Ne možete da izvršite nadogradnju sa operativnog sistema Windows 2000 na 64-bitno izdanje operativnog sistema Windows Vista. Međutim, možete da koristite kopiju za nadogradnju (ili kompletnu kopiju) 64-bitnog izdanja operativnog sistema Windows Vista da biste izvršili čistu instalaciju 64-bitnih verzija operativnih sistema Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business ili Ultimate.

Upozorenje

  • Započnite instalaciju tako što ćete ubaciti DVD 64-bitnog operativnog sistema Windows Vista u disk jedinicu računara, a zatim ponovo pokrenite računar. Morate pokrenuti 64-bitnu instalaciju sa 64-bitnog diska operativnog sistema Windows Vista jer se instalacija operativnog sistema Windows neće pokrenuti na 32-bitnoj verziji operativnog sistema Windows.