Nadogradnja sa operativnog sistema Windows XP na operativni sistem Windows Vista

Ovaj članak govori o izborima pri instalaciji koji su dostupni za nadogradnju sa operativnog sistema Windows XP na operativni sistem Windows Vista. Način nadogradnje zavisi od vaših odgovora na ova tri pitanja:

  • Da li imate kopiju za nadogradnju ili kompletnu verziju operativnog sistema Windows Vista? Ovo je opisano na prednjoj strani maloprodajnog pakovanja operativnog sistema Windows Vista ili na računu koji se dobija nakon kupovine na mreži.

    Sa kopijom za nadogradnju možete da instalirate operativni sistem Windows Vista ako već imate usaglašenu licenciranu verziju operativnog sistema Windows 2000, Windows XP ili Windows Vista. Sa kompletnim proizvodom možete da izvršite nadogradnju, ako je to moguće, ili da izvršite čistu instalaciju operativnog sistema Windows Vista, čak i ako na računaru nije instaliran operativni sistem.

  • Da li vam verzija operativnog sistema Windows koja je trenutno instalirana na računaru omogućava da izvršite nadogradnju na izdanje operativnog sistema Windows Vista koje ste kupili? Za pomoć pri odluci o tome da li ćete izvršiti nadogradnju ili čistu instalaciju pogledajte tabelu u nastavku ove teme.

  • Želite li da sačuvate svoje lične datoteke, postavke i programe?

    Izvršavanje nadogradnje čuva lične datoteke, postavke i programe. Izvršavanje čiste instalacije operativnog sistema Windows Vista ne čuva lične datoteke, postavke i programe. Za informacije o tome kako možete da vratite datoteke u prethodno stanje nakon čiste instalacije pogledajte članak Vraćanje ličnih datoteka u prethodno stanje nakon izvršavanja prilagođene instalacije na mreži.

Možda će takođe biti potrebno da odlučite da li želite da instalirate 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista. Za više informacija pogledajte odeljak 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja.

Upozorenja

  • Ako imate kopiju za nadogradnju 32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista, morate da pokrenete nadogradnju dok radite pod postojećom verzijom operativnog sistema Windows.

  • Ako koristite kopiju za nadogradnju 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista da biste nadogradili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows XP Professional, morate izvršiti čistu instalaciju operativnog sistema Windows Vista.

Za uputstva o izvršavanju nadogradnje ili čiste instalacije pogledajte odeljak Instalacija i ponovna instalacija operativnog sistema Windows.

Za više informacija o instaliranju i nadogradnji 32-bitnih verzija operativnog sistema Windows pogledajte članak Izbori pri instalaciji operativnog sistema Windows Vista (32-bitna verzija) na mreži.

Koji su vam izbori pri instalaciji dostupni?

Sledeće tabele prikazuju dostupne izbore za instalaciju koje imate kada vršite nadogradnju sa operativnog sistema Windows XP na operativni sistem Windows Vista.

Windows XP Home Edition na Uradite sledeće
Windows XP Home Edition na

Windows Vista Home Basic

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Home Edition na

Windows Vista Home Premium

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Home Edition na

Windows Vista Business

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Home Edition na

Windows Vista Ultimate

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Home Edition na

Windows Vista (64-bitne verzije)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Professional (32-bitni) na Uradite sledeće
Windows XP Professional (32-bitni) na

Windows Vista Home Basic

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Professional (32-bitni) na

Windows Vista Home Premium

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Professional (32-bitni) na

Windows Vista Business

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Professional (32-bitni) na

Windows Vista Ultimate

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Professional (32-bitni) na

Windows Vista (64-bitne verzije)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Professional x64 Edition na Uradite sledeće
Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Home Basic

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Home Premium

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Business

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Ultimate

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista (64-bitne verzije)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Tablet PC Edition na Uradite sledeće
Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Home Basic

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Home Premium

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Business

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Ultimate

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista (64-bitne verzije)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2002 Edition na Uradite sledeće
Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Home Basic

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Home Premium

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Business

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Ultimate

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista (64-bitne verzije)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2004 Edition na Uradite sledeće
Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Home Basic

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Home Premium

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Business

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Ultimate

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista (64-bitne verzije)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2005 Edition na Uradite sledeće
Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Home Basic

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Home Premium

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Business

Uradite sledeće

Čista instalacija

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Ultimate

Uradite sledeće

Nadogradnja

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista (64-bitne verzije)

Uradite sledeće

Čista instalacija

Pre nadogradnje proverite da li je hardver kompatibilan

Pre nadogradnje trebalo bi da proverite da li je hardver kompatibilan. Posetite stranicu Windows Vista savetnik za nadogradnju na Microsoft Web lokaciji. Osim toga, tokom nadogradnje možete da pokrenete savetnik za nadogradnju tako što ćete na stranici Instalacija operativnog sistema Windows kliknuti na vezu Provera kompatibilnosti na mreži.

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows XP Home Edition na operativni sistem Windows Vista (32-bitna verzija)

Ako imate instaliran operativni sistem Windows XP Home Edition, možete da izvršite nadogradnju ili čistu instalaciju da biste instalirali sledeća izdanja operativnog sistema Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business ili Ultimate.

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows XP Professional na operativni sistem Windows Vista (32-bitna verzija)

Ako imate instaliran operativni sistem Windows XP Professional, možete da izvršite nadogradnju na operativni sistem Windows Vista Business ili Windows Vista Ultimate. Možete da izvršite čistu instalaciju sledećih izdanja operativnog sistema Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business ili Ultimate.

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows XP Tablet PC Edition na operativni sistem Windows Vista (32-bitna verzija)

Ako imate instaliran operativni sistem Windows XP Tablet PC Edition, možete da izvršite nadogradnju na operativni sistem Windows Vista Business ili Windows Vista Ultimate. Možete da izvršite čistu instalaciju sledećih izdanja operativnog sistema Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business ili Ultimate.

Nadogradnja sa operativnog sistema Windows XP Media Center Edition na operativni sistem Windows Vista (32-bitna verzija)

Ako imate instaliran operativni sistem Windows XP Media Center Edition 2004 ili Windows XP Media Center Edition 2005, možete da izvršite nadogradnju na operativni sistem Windows Vista Home Premium ili Windows Vista Ultimate.

Ako imate instaliran operativni sistem Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 ili Windows XP Media Center Edition 2005, možete da izvršite čistu instalaciju na sledeća izdanja operativnog sistema Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business ili Ultimate.

Nadogradnja sa 64-bitne verzije operativnog sistema Windows XP Professional na 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista

Možete da koristite kopiju za nadogradnju 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista. Međutim, da biste to uradili, morate da izvršite čistu instalaciju.

Za uputstva o izvršavanju čiste instalacije pogledajte odeljak Instalacija i ponovna instalacija operativnog sistema Windows.

Za više informacija o instaliranju i nadogradnji 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows pogledajte članak Izbori za instalaciju operativnog sistema Windows Vista (64-bitna verzija) na mreži.

Nadogradnja sa 32-bitne verzije operativnog sistema Windows XP na 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista

Nije moguće izvršiti nadogradnju sa 32-bitne verzije operativnog sistema Windows XP na 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista. Međutim, možete da koristite kopiju za nadogradnju operativnog sistema Windows Vista da biste izvršili čistu instalaciju 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista.

Za izvršavanju o obavljanju čiste instalacije pogledajte odeljak Instalacija i ponovna instalacija operativnog sistema Windows.

Za više informacija o instaliranju i nadogradnji 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows pogledajte članak Izbori za instalaciju operativnog sistema Windows Vista (64-bitna verzija) na mreži.

Upozorenje

  • Započnite instalaciju tako što ćete ubaciti DVD 64-bitnog operativnog sistema Windows Vista u disk jedinicu računara, a zatim ponovo pokrenite računar. Instalaciju 64-bitnog operativnog sistema Windows Vista morate da pokrenete sa diska 64-bitnog operativnog sistema Windows Vista jer se instalacija operativnog sistema Windows neće pokrenuti na 32-bitnoj verziji operativnog sistema Windows.