Ako želite da upravljate programom Windows Media Center pomoću daljinskog upravljača, potreban je opcionalni daljinski upravljač za Windows Media Center.

Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Dostupni su različiti modeli daljinskih upravljača za Windows Media Center sa različitim opcijama. Daljinski upravljač može da se dobije uz Windows Media Center računar koji kupite ili ga možete nabaviti u maloprodajnim objektima.

Biće vam potreban i primopredajnik ili infracrveni (IC) prijemnik da bi daljinski upravljač za Windows Media Center ispravno radio. Ovo može da bude IC prijemnik (koji je obično povezan USB kablom sa računarom) ili može da bude proizvod koji nije IC, na primer Bluetooth ili radio frekvencija. Ovaj prijemnik može da bude unutrašnji ili spoljašnji. Proverite hardversku dokumentaciju da biste odredili koja vam je verzija prijemnika potrebna.

Daljinski upravljač možete da koristite za izvršavanje mnogih radnji u programu Windows Media Center. Evo primera radnji koje možete da izvršavate:

 • Gledanje, snimanje, kontrola TV-a (sa tjunerom u računaru)

 • Kontrola, reprodukcija i ripovanje muzike

 • Kreiranje, reprodukcija i kontrola projekcije slajdova slika

 • Pristup partnerima na mreži za obogaćivanje iskustva pri radu koje uključuje igre, dodatnu muziku i druge softverske proizvode.

 • Kretanje pomoću teksta

Pomoću daljinskog upravljača možete da se krećete kroz informacije koristeći dugmad sa brojevima na daljinskom upravljaču da biste pronašli emisije i druge informacije

Prikaži sve

Dugmad na daljinskom upravljaču koje zahteva Microsoft

Sledeći odeljci opisuju zahtevanu dugmad na daljinskom upravljaču. Ove kategorije dugmadi se koriste u Pomoći prilikom navođenja dugmadi daljinskog upravljača za Windows Media Center i za opisivanje funkcionalnosti dugmadi. Tabele ovog odeljka identifikuju dugmad koju zahteva Microsoft. Zahtevana dugmad daljinskog upravljača razlikuje se u zavisnosti od toga da li se daljinski upravljač isporučuje sa Windows Media Center računarom koji ima hardver za TV prijemnik.

Dugmad za kretanje

Sledeća tabela prikazuje dugmad za kretanje koju Microsoft zahteva za Windows Media Center računar.

Ime dugmeta
Zahtevano za računare koji uključuju hardver za TV prijemnik
Zahtevano za računare koji ne uključuju hardver za TV prijemnik

Zeleno dugme „Start“

Da

Da

Nagore

Da

Da

Nadole

Da

Da

Nalevo

Da

Da

Nadesno

Da

Da

OK

Da

Da

Više

Da

Da

Nazad

Da

Da

Kontrole prenosa

Sledeća tabela prikazuje dugmad za kontrolu prenosa koju Microsoft zahteva za Windows Media Center računar.

Ime dugmeta
Zahtevano za računare koji uključuju hardver za TV prijemnik
Zahtevano za računare koji ne uključuju hardver za TV prijemnik

Kombinovano dugme Reprodukuj/Pauziraj

Da

Da

Reprodukuj

Da

Da

Pauziraj

Da

Da

Zaustavi

Da

Da

Premotaj unazad

Da

Da

Premotaj unapred

Da

Da

Preskoči unazad

Da

Da

Preskoči unapred

Da

Da

Snimanje TV programa

Da

Ne

Audio i video kontrole

Sledeća tabela prikazuje dugmad za audio i video kontrolu koju Microsoft zahteva za Windows Media Center računar.

Ime dugmeta
Zahtevano za računare koji uključuju hardver za TV prijemnik
Zahtevano za računare koji ne uključuju hardver za TV prijemnik

Dugme za napajanje/stanje pripravnosti

Da

Da

Uključeno

Da

Da

Isključeno

Da

Da

Povećavanje jačine zvuka

Da

Da

Smanjivanje jačine zvuka

Da

Da

Priguši ton

Da

Da

Kanal/stranica nagore

Da

Ne

Kanal/stranica nadole

Da

Ne

Tasterske prečice za Windows Media Center

Sledeća tabela prikazuje tasterske prečice koje Microsoft zahteva za Windows Media Center računar.

Ime dugmeta
Zahtevano za računare koji uključuju hardver za TV prijemnik
Zahtevano za računare koji ne uključuju hardver za TV prijemnik

Vodič

Da

Ne

Teletekst

Sledeća tabela prikazuje dugmad za teletekst koju Microsoft zahteva za Windows Media Center računar.

Ime dugmeta
Zahtevano za računare koji uključuju hardver za TV prijemnik
Zahtevano za računare koji ne uključuju hardver za TV prijemnik

Crveno

Da

Ne

Zeleno

Da

Ne

Plavo

Da

Ne

Žuto

Da

Ne

Uključivanje/isključivanje teleteksta

Da

Ne

Unos teksta

Da biste uneli tekst koristeći daljinski upravljač, pritisnite broj nekoliko puta da biste se pomerali kroz izbore dostupne za taj broj. Svaki put kada pritisnete broj pojavljuje se drugi znak. Kada pronađete željeni znak, pritisnite dugme ENTER na daljinskom upravljaču. Na primer, ako ste ljubitelj emisija o kuvanju, uradite sledeće da biste pretražili Vodič pomoću ključne reči „hrana“:

Za slova i brojeve koristite dugme koje odgovara željenom slovu ili broju.

 1. Pritisnite broj 3 tri puta za slovo „f“, a zatim pritisnite dugme ENTER.

 2. Pritisnite broj 6 tri puta za slovo „o“, a zatim pritisnite dugme ENTER.

 3. Pritisnite broj 6 tri puta za slovo „o“, a zatim pritisnite dugme ENTER.

 4. Pritisnite broj 3 jednom za slovo „d“, a zatim pritisnite dugme ENTER.

  Ponekad nećete morati da unosite sva slova svake reči u pretragu pomoću ključne reči. Lista mogućih izbora se pojavljuje posle trećeg slova.

Možete da uradite i sledeće:

 • Da biste se prebacivali između skupova znakova poput velikih slova, malih slova i simbola, pritisnite dugmad CH/PG+ ili CH/PG- na daljinskom upravljaču.

 • Da biste obrisali jedan znak unazad, pritisnite dugme CLEAR na daljinskom upravljaču.

 • Da biste uneli razmak između reči, pritisnite dugme (0) na daljinskom upravljaču.

Uradite više sa dugmetom MORE

Kada pritisnete dugme MORE na daljinskom upravljaču, u programu Windows Media Center se prikazuje lista dodatnih opcija za izbor. Opcije koje su dostupne zavise od izbora koji ste napravili na ekranu. Na primer, ako izaberete sliku, a zatim pritisnete dugme MORE na daljinskom upravljaču, dobićete sledeće opcije: Detalji slike, Rotiraj, Nareži i Postavke.

Opciji Postavke možete da pristupite gde god da se nalazite u programu Windows Media Center, tako što ćete pritisnuti dugme MORE na daljinskom upravljaču.

Da biste odbacili listu opcija bez vršenja izbora, pritisnite dugme BACK na daljinskom upravljaču, dugme ESC na tastaturi ili kliknite mišem na ekran van liste.

Postavljanje programa Windows Media Center u režim spavanja

Daljinski upravljač može da se konfiguriše (pomoću sistema Windows  Vista) tako da Windows Media Center računar postavlja u režim spavanja i da ga budi iz njega. Možete da pritisnete dugme SLEEP   Ilustracija dugmeta „Stanje pripravnosti“ na daljinskom upravljaču da biste radnu površinu stavili u režim spavanja. Takođe, ovo stanje uštede energije može inteligentno da odredi da li je potrebno snimanje emisije ili da li je snimanje u toku kada na daljinskom upravljaču pritisnete dugme za napajanje/spavanje. Pogledajte uputstvo za korisnike da biste saznali kako da u sistemu Windows  Vista omogućite daljinskom upravljaču da izvršava ovu radnju sa programom Windows Media Center.
Neki Windows Media Center računari mogu da uđu stanje hibernacije umesto pripravnosti kada pritisnete dugme SLEEP Ilustracija dugmeta „Stanje pripravnosti“ na daljinskom upravljaču ili izaberete stavku Spavanje u meniju Isključivanje. Dok je u režimu SLEEP, računar izgleda kao da je isključen — zvučnici i monitor ili TV su isključeni — ali još uvek može da izvršava zadatke za koje nije potreban vaš unos, poput snimanja TV programa. U ovom stanju, računar ne mora da se uključi da bi dovršio snimanje.