Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Windows Media Center Extender uređaj olakšava uživanje pri radu sa programom Windows Media Center bilo gde u kući. Iako Extender uređaj funkcioniše skoro isto kao Windows Media Center, to je zaseban uređaj i postoje određene razlike. Extender je uvek uključen i aktivan, spreman da uključite TV, gledate program ili pregledate slike.

Nakon što uspešno podesite Windows Media Center Extender, možda će biti potrebno da u biblioteku dodate muziku, slike, snimljene TV programe i video zapise. Ovo možete da uradite na isti način na koji dodajete datoteke digitalnih medija u programu Windows Media Center. Za više informacija o tome kako da dodate datoteke digitalnih medija u biblioteku, pogledajte odeljak Dodavanje datoteka digitalnih medija.

Prikaži sve

Dodavanje spiska numera pomoću Windows Media Center Extender uređaja

Po podrazumevanoj vrednosti, spiskovi numera koje u programu Windows Media Center koristite za slušanje muzike su uskladišteni u fascikli „Muzika“ za svaki korisnički nalog. Ako se za sadržaj kopiran sa CD-a koristi druga fascikla, spiskovi numera se skladište u toj fascikli.

Možete da koristite kontrole „razvij“ (+) ili „skupi“ (-) da biste pregledali fascikle koje sadrže spiskove numera. Koristite tastere za navigaciju na daljinskom upravljaču da biste prebacili fokus na kontrole za razvijanje i skupljanje.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, a zatim kliknite na dugme postavke.

 2. Kliknite na dugme Podešavanje biblioteke.

 3. Kliknite na dugme Dodaj fasciklu za nadgledanje, a zatim na dugme Dalje.

 4. Izaberite neku od opcija u okviru stavke Koje fascikle želite da dodate?, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Pronađite fasciklu koja sadrži spiskove numera, potvrdite izbor u polju za potvrdu za tu fasciklu, kliknite na dugme Dalje, a zatim na dugme Završi.

Korišćenje Xbox 360 uređaja kao Windows Media Center Extender uređaja

 1. Uverite se da su Windows Media Center računar i Xbox 360 povezani i prepoznati na kućnoj mreži.

 2. Podešavanje Windows Media Center Extender uređaja.

 3. Uključite Xbox 360.

 4. Na Xbox 360 uređaju, pomoću Xbox 360 daljinskog upravljača ili kontrolera izaberite karticu mediji, a zatim izaberite stavku Media Center.

 5. Korišćenjem Xbox 360 daljinskog upravljača ili kontrolera izaberite Windows Media Center sadržaj koji želite da reprodukujete pomoću Xbox 360 uređaja.

Korišćenje Windows Media Center Extender uređaja

 1. Uverite se da su Windows Media Center računar i Media Center Extender povezani i prepoznati na kućnoj mreži.

 2. Podešavanje Windows Media Center Extender uređaja.

 3. Uključite Extender.

 4. Pritisnite zeleno dugme „Start“ na daljinskom upravljaču Extender uređaja, a zatim koristite strelice nagore ili nadole da biste izabrali Windows Media Center sadržaj koji želite da reprodukujete pomoću Extender uređaja.