Alatku za isecanje možete koristiti za hvatanje snimka ekrana ili isecanjebilo kojeg objekta na ekranu, a zatim sliku možete komentarisati, sačuvati ili deliti. Pomoću miša ili olovke za tablet računar na jednostavan način možete da uhvatite neki od sledećih tipova isečaka:

 • Isečak slobodnog oblika.  Oko objekta se formira nepravilna linija kao što je krug ili trougao.

 • Pravougaoni isečak.  Prevlačenjem kursora oko objekta formira se pravougaonik preciznih linija.

 • Isecanje prozora.  Izaberite prozor koji želite da uhvatite, kao što je prozor pregledača ili dijaloga.

 • Isečak celog ekrana.  Izborom ovog tipa isečka snima se čitav ekran.

Nakon hvatanja isečka on se automatski kopira u prozor za označavanje gde ga možete komentarisati, sačuvati ili deliti.

Animirana ilustracija koja prikazuje alatku za isecanje kako hvata isečak slobodnog oblika
Alatka za isecanje

Napomena

 • Kada je alatka za isecanje otvorena, na ekranu se pojavljuje bela prekrivka sve dok ne uhvatite isečak. Da biste isključili prekrivku, otvorite alatku za isecanje, a zatim kliknite na dugme Opcije. U dijalogu Opcije alatke za isecanje opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži ekransku prekrivku kada je alatka za isecanje aktivna, a zatim kliknite na dugme U redu.

Prikaži sve

Hvatanje isečka

 1. Otvorite alatku za isecanje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Alatka za isecanje.

 2. Kliknite na strelicu pored dugmeta Novi, izaberite tip isečka u meniju, a zatim pomoću miša ili olovke za tablet računar uhvatite isečak.

Hvatanje isečka menija

Ukoliko želite da uhvatite isečak menija, npr. „Start“ menija, sledite sledeće korake:

 1. Otvorite alatku za isecanje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Alatka za isecanje.

 2. Kada otvorite alatku za isecanje, pritisnite taster ESC, a zatim otvorite meni koji želite da uhvatite.

 3. Pritisnite tastere CTRL+PRINT SCREEN.

 4. Kliknite na strelicu pored dugmeta Novi, izaberite tip isečka u meniju, a zatim pomoću miša ili olovke za tablet računar uhvatite meni.

Komentarisanje isečka

 • Pomoću miša ili olovke za tablet računar možete da pišete u isečku ili oko njega.

Čuvanje isečka

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj isečak.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao unesite ime za isečak, odaberite lokaciju na kojoj želite da ga sačuvate, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Deljenje isečka

 • Kliknite na strelicu na dugmetu Pošalji isečak, a zatim u meniju izaberite neku od opcija.