Korišćenje tekstualnih ili vizuelnih alternativa za zvukove

Windows obezbeđuje postavke za korišćenje vizuelnih signala kao zamenu za zvukove u mnogim programima. Ove postavke možete prilagoditi na stranici Korišćenje tekstualnih ili vizuelnih alternativa za zvukove u Centru za jednostavan pristup.

  1. Otvorite stranicu Korišćenje tekstualnih ili vizuelnih alternativa za zvukove tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Korišćenje tekstualnih ili vizuelnih alternativa za zvukove.

  2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

    • Uključi vizuelna obaveštenja za zvukove Ova opcija podešava pokretanje funkcije „Obaveštenja za zvukove“ kada se prijavite na Windows. Funkcija „Obaveštenja za zvukove“ zamenjuje sistemske zvukove vizuelnim signalima, kao što je blesak na ekranu, tako da upozorenja sistema budu primetna čak i kada se ne čuju. Možete i da odaberete način na koji želite da vas funkcija „Obaveštenja za zvukove“ upozorava.

    • Uključi tekstualne natpise za govorne dijaloge Ova opcija podešava Windows da prikazuje tekstualne natpise umesto zvukova da bi označio aktivnost koja se odvija na računaru (na primer, kada štampanje dokumenta počne ili se završi).