Korišćenje računara bez ekrana (optimizovanje za slepe osobe)

Windows ima mnoge funkcije koje vam omogućavaju da računar koristite bez ekrana. Na primer, narator može da čita tekst naglas ili Windows može opisivati aktivnosti na ekranu.

Možete uključiti ili podesiti postavke za ove funkcije na stranici Korišćenje računara bez ekrana u Centru za jednostavan pristup.

  1. Otvorite stranicu Korišćenje računara bez ekrana tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Korišćenje računara bez ekrana.

  2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

    • Uključi naratora Ova opcija podešava pokretanje naratora kada se prijavite na Windows. Narator čita tekst na ekranu naglas i opisuje neke događaje (kao što je pojavljivanje poruka o grešci) do kojih dolazi dok koristite računar.

    • Uključi funkciju „Audio opis“ Ova opcija podešava pokretanje funkcije „Audio opisi“ kada se prijavite na operativni sistem Windows. Funkcija „Audio opisi“ opisuje šta se događa u video zapisima.

    • Isključi sve nepotrebne animacije Ova opcija isključuje efekte animacije, kao što su efekti postepenog pojavljivanja ili iščezavanja, kada se zatvaraju prozori ili drugi elementi.

    • Koliko dugo bi dijalozi za obaveštenja operativnog sistema Windows trebalo da ostanu otvoreni? Ova opcija podešava dužinu prikazivanja obaveštenja na ekranu pre nego što se ona zatvore.