Korišćenje računara bez miša ili tastature (alternativni ulazni uređaji)

Windows ima dve funkcije koje vam pomažu da računar koristite bez miša ili tastature: Prepoznavanje govora (koje vam omogućava da koristite glasovne komande za rad sa operativnim sistemom Windows) i tastaturu na ekranu (koja vam omogućava da unosite tekst biranjem znakova na ekranu).

Možete podesiti uključivanje ili postavke ovih funkcija na stranici Korišćenje računara bez miša ili tastature u Centru za jednostavan pristup.

  1. Otvorite stranicu Korišćenje računara bez miša ili tastature tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Korišćenje računara bez miša ili tastature.

  2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

    • Korišćenje tastature na ekranu. Ova opcija podešava pokretanje tastature na ekranu kada se prijavite na operativni sistem Windows. Tastatura na ekranu prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Tastere možete birati mišem ili nekim drugim pokazivačkim uređajem ili možete koristiti tastere na standardnoj tastaturi.

    • Korišćenje funkcije „Prepoznavanje govora“. Ova opcija vam omogućava da računar kontrolišete glasom. Pomoću mikrofona možete izgovarati komande koje će računar razumeti i na koje će reagovati, a možete i diktirati tekst. Za više informacija o podešavanju funkcije „Prepoznavanje govora“, pogledajte odeljak Podešavanje funkcije „Prepoznavanje govora“