Možete da povećate bezbednost računara tako što ćete kreirati lozinku čuvara ekrana koja zaključava računar kada je čuvar ekrana uključen. Lozinka čuvara ekrana je ista lozinka koju koristite za prijavljivanje na Windows.

Napomena

  1. Otvorite opciju „Postavke čuvara ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Čuvar ekrana.

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj prijavljivanje prilikom nastavka, podesite vreme koje treba da protekne do pokretanja čuvara ekrana, a zatim kliknite na dugme Primeni. (Odaberite vreme čekanja koje nije dovoljno dugo da bi neovlašćena osoba mogla da koristi vaš računar, ali koje nije ni tako kratko da vam čuvar ekrana zaključa računar nakon nekoliko trenutaka neaktivnosti.)

    Ako je uključena opcija Brza promena korisnika, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ekran za prijavljivanje prilikom nastavka.