Grupa korisnika je kolekcija korisničkih naloga koji imaju ista bezbednosna prava. Grupe korisnika ponekad se nazivaju bezbednosnim grupama.

Korisnički nalog može biti član više grupa. Dve uobičajene grupe korisnika su standardna grupa korisnika i administratorska grupa, ali postoje i druge. Korisnički nalog se često naziva prema grupi korisnika u kojoj se nalazi (na primer, nalog u standardnoj grupi korisnika se zove standardni nalog). Ako imate administratorski nalog, možete kreirati prilagođene grupe korisnika, premeštati naloge iz jedne grupe u drugu i dodavati ili uklanjati naloge iz različitih grupa. Kada kreirate prilagođenu grupu korisnika, možete odabrati koja prava da joj dodeljujete.

Kreiranje grupe korisnika

Napomena

 • Ovi koraci ne mogu se dovršiti u operativnim sistemima Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic i Windows Vista Home Premium.

 1. Otvorite alatku Microsoft Management Console tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, otkucati mmc u polju za pretragu, a zatim pritisnuti taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. U levom oknu izaberite stavku Lokalni korisnici i grupe.

  Ako ne vidite stavku „Lokalni korisnici i grupe“

  Ako ne vidite stavku „Lokalni korisnici i grupe“ to je verovatno zato što proširenje konzole nije dodato alatki Microsoft Management Console. Sledite ove korake da biste ga instalirali:

  1. U okviru Microsoft Management Console, u meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni proširenje konzole.

  2. Izaberite stavku Lokalni korisnici i grupe i kliknite na dugme Dodaj.

  3. Izaberite stavku Lokalni računar i kliknite na dugme Završi.

  4. Kliknite na dugme U redu.

 3. Kliknite dvaput na fasciklu Grupe.

 4. U meniju Radnja izaberite stavku Nova grupa.

 5. Otkucajte ime grupe i opis.

 6. Kliknite na dugme Dodaj i otkucajte ime korisničkog naloga.

 7. Izaberite stavku Proveri imena i kliknite na dugme U redu.

 8. Kliknite na dugme Kreiraj.