Korišćenje tasterskih prečica

Tasterske prečice su kombinacije dva ili više tastera čijim pritiskom se mogu izvršavati zadaci za koje bi obično bilo potrebno koristiti miša ili neki drugi pokazivački uređaj. Tasterske prečice mogu olakšati interakciju sa računarom štedeći vreme i trud tokom rada sa operativnim sistemom Windows i Internetom. U menijima programa proverite da li postoje prečice. Ako je u meniju neko slovo podvučeno, to obično znači da će pritisak na taster ALT u kombinaciji sa podvučenim slovom imati isti efekat kao i izbor te stavke u meniju.