Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o opciji „Poslednja ispravna konfiguracija“.

Prikaži sve

Šta je „Poslednja ispravna konfiguracija“?

To je opcija za pokretanje operativnog sistema Windows koja koristi poslednje sistemske postavke koje su ispravno funkcionisale. Svaki put kada isključite računar i kada se Windows uspešno isključi važne sistemske postavke čuvaju se u registratoru. Te postavke možete da koristite da biste pokrenuli računar ako dođe do problema. Na primer, ako novi upravljački programgrafičke kartice izaziva probleme ili neispravna postavka registratora sprečava ispravno pokretanje operativnog sistema Windows, možete ponovo pokrenuti računar pomoću opcije „Poslednja ispravna konfiguracija“.

Kada bi trebalo da koristim opciju „Poslednja ispravna konfiguracija“?

Pokušajte da upotrebite opciju „Poslednja ispravna konfiguracija“ ako ne možete da pokrenete Windows, koji se prilikom prethodnog uključivanja računara ispravno pokrenuo.

Ako primetite da se sistem čudno ponaša, a Windows još uvek radi, pokušajte da upotrebite alatku „Oporavak sistema“ da biste vratili sistem na raniju tačku kada je sve ispravno radilo. Za razliku od opcije „Poslednja ispravna konfiguracija“, izmene unete pomoću alatke „Oporavak sistema“ mogu se opozvati (osim ako nisu unete u bezbednom režimu), a alatka „Oporavak sistema“ obezbeđuje različite vremenske tačke na koje možete da vratite sistem. Za više informacija potražite temu „Oporavak sistema“ u opciji Windows pomoć i podrška.

Da li će opcija „Poslednja ispravna konfiguracija“ uticati na moje lične datoteke?

Ne, ova opcija utiče samo na postavke sistema i neće promeniti e‑poštu, fotografije ili druge lične podatke na računaru. Opcija vam neće pomoći da spasite izbrisanu datoteku ili oštećeni upravljački program. Da biste to uradili, pre toga je potrebno napraviti rezervnu kopiju podataka ili ponovo instalirati upravljački program sa originalnog izvora.

Kako da pokrenem računar pomoću opcije „Poslednja ispravna konfiguracija“?

Izvršite ove korake:

  1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove sa računara i ponovo ga pokrenite.

    Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta ZaključajSlika dugmeta „Zaključaj“, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
  2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Ako je na računaru instaliran jedan operativni sistem, prilikom ponovnog pokretanja pritisnite i držite taster F8. Taster F8 treba da pritisnete pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, moraćete da pokušate ponovo. Najpre sačekajte da se pojavi Windows odzivnik za prijavljivanje, a zatim isključite i ponovo pokrenite računar.

    • Ako računar ima više operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da biste istakli operativni sistem koji želite da pokrenete, a zatim pritisnite taster F8.

  3. Na ekranu Više opcija za pokretanje koristite tastere sa strelicama da biste istakli opciju Poslednja ispravna konfiguracija, a zatim pritisnite taster ENTER.

  4. Ako je na računaru instalirano više operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da biste markirali operativni sistem koji želite da pokrenete pomoću opcije „Poslednja ispravna konfiguracija“, a zatim pritisnite taster ENTER. Windows će nastaviti sa normalni pokretanjem.