Program Windows ReadyBoost može da koristi prostor za skladištenje na pojedinim uređajima prenosnih medijuma, kao što su USB fleš diskovi da bi ubrzao rad računara. Kada ubacite uređaj sa ovom mogućnošću, dijalog „Automatska reprodukcija“ će ponuditi opciju da ubrzate sistem koristeći program Windows ReadyBoost. Ako izaberete ovu opciju, možete da odaberete koliko memorije ćete da koristite za ovu svrhu. Međutim, u nekim situacijama nećete moći da koristite svu memoriju na uređaju za skladištenje da biste ubrzali rad računara.

Neki USB uređaji za skladištenje sadrže i sporu i brzu fleš memoriju, a Windows može da koristi samo brzu fleš memoriju da bi ubrzao rad računara. Ako vaš uređaj sadrži i sporu i brzu memoriju, imajte na umu da u ovu svrhu možete da koristiti samo deo sa brzom memorijom.

Preporučena količina memorije za korišćenje u cilju ubrzavanja pomoću programa ReadyBoost je jednom do tri puta veća od količine radne memorije (RAM) koja je instalirana na računaru. Na primer, ako računar ima 512 megabajta (MB) RAM memorije i ako dodate USB fleš disk od 4 gigabajta (GB), odvajanje od 512 MB do 1,5 GB memorije te disk jedince će pružiti optimalno ubrzavanje performansi.

Možete omogućiti ili onemogućiti funkciju „ReadyBoost“ za određeni fleš disk ili drugi prenosivi uređaj za skladištenje. Za više informacija pogledajte odeljak Uključivanje ili isključivanje funkcije „ReadyBoost“ za uređaj za skladištenje.