Bojanka je program koji se koristi za crtanje, bojenje i uređivanje slika. Bojanku možete koristiti kao digitalni blok za skice da biste napravili jednostavne slike i kreativne projekte ili da biste dodali tekst i dizajn drugim slikama, kao što su slike snimljene digitalnim fotoaparatom.

Delovi programa „Bojanka“

Da biste otvorili Bojanku, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, Svi programi,Pribor, a zatim izaberite stavku Bojanka.

Kada pokrenete Bojanku, videćete prozor koji je uglavnom prazan i samo nekoliko alatki za crtanje i slikanje. Na sledećoj ilustraciji prikazani su različiti delovi prozora Bojanke:

Slika prozora programa Bojanka
Prozor programa „Bojanka“

Rad sa alatkama

Bojanka sadrži praktičnu kolekciju alatki za crtanje u okviru sa alatkama. Te alatke možete koristiti za kreiranje crteža rukom i dodavanje mnogobrojnih oblika slikama.

U ovom odeljku su opisani neki uobičajeni zadaci. Za informacije o tome kako se koriste alatke u okviru sa alatkama programa Bojanka pogledajte odeljak Alatke programa „Bojanka“.

Crtanje linije

Neke alatke, kao što su olovka, četkica, linija i kriva linija, omogućavaju vam da napravite mnoštvo pravih, krivih i krivudavih linija. Šta ćete nacrtati, zavisi od toga kako pomerate miš dok crtate. Na primer, alatku „Linija“ možete koristiti za crtanje prave linije.

 1. U okviru sa alatkama kliknite na alatku Linija   Slika alatke „Linija“ .
 2. U okviru sa bojama kliknite na boju koju želite da koristite.

 3. Da biste crtali, prevlačite pokazivač duž oblasti za crtanje.

Crtanje krivudave linije

Vaši crteži ne moraju da uključuju samo prave linije. Na primer, alatku „Kriva linija“ možete koristiti za kreiranje blagih krivih linija. Olovku i četkicu možete koristiti za pravljenje potpuno nasumičnih, proizvoljnih oblika.

 1. U okviru sa alatkama kliknite na alatku Olovka   Slika alatke „Olovka“ .
 2. U okviru sa bojama kliknite na boju koju želite da koristite.

 3. Da biste crtali, prevlačite pokazivač duž oblasti za crtanje.

Savet

 • Ako želite da napravite širu liniju, upotrebite četkicu. Četkica može biti podešena na veliki broj debljina.

Crtanje oblika

Neke alatke, kao što su pravougaonik i elipsa, omogućavaju vam da crtežu dodate oblike. Tehnika je ista, bez obzira na to koji oblik odaberete. Na primer, alatku Mnogougaonik možete upotrebiti za crtanje mnogougaonika, oblika koji može imati različit broj stranica.

 1. U okviru sa alatkama kliknite na alatku Mnogougaonik   Slika alatke „Mnogougaonik“.
 2. U okviru „Opcije“ izaberite stil popunjavanja:

  Slika opcija za popunjavanje
  Opcije popunjavanja
  • Kontura. Oblik će predstavljati samo konturu sa prozirnom unutrašnjošću.

  • Kontura sa popunjavanjem. Oblik će biti popunjen trenutnom bojom pozadine. (Da biste podesili boju pozadine, u okviru sa bojama desnim tasterom miša kliknite na boju.)

  • Pun. Oblik će biti popunjen trenutnom bojom pozadine, ali neće imati konture.

 3. Da biste dodali mnogougaonik, prevucite pokazivač duž oblasti za crtanje, a zatim kliknite da biste završili prvu stranicu.

 4. Prevucite pokazivač da biste kreirali sledeću stranicu, a zatim kliknite da biste završili tu stranicu. Ponavljajte ovo za dodatne stranice dok god je potrebno.

 5. Da biste kreirali poslednju stranicu, dvaput kliknite.

Brisanje dela slike

Ako pogrešite ili samo treba da promenite deo slike, upotrebite brisač. Podrazumevano brisač menja oblast koju brišete u belo, ali boju brisača možete promeniti. Na primer, ako boju brisača podesite da bude žuta, sve što obrišete, postaće žuto.

 1. U okviru sa alatkama kliknite na alatku BrisačSlika alatke „Brisač“ .
 2. U okviru sa bojama desnim tasterom miša kliknite na boju kojom želite da vršite brisanje. Ako želite da brišete belom, ne morate da birate boju.

 3. Prevucite pokazivač preko oblasti koju želite da obrišete.

Menjanje efekta alatki za crtanje

Okvir „Opcije“ koji se nalazi ispod okvira sa alatkama je mesto na kom možete promeniti način crtanja alatki. Možete podesiti debljinu četkice (što utiče na debljinu onoga što crtate na ekranu), kao i da li će oblici imati konturu ili će biti puni.

Menjanje poteza četkice

 1. U okviru sa alatkama kliknite na alatku Četkica  Slika alatke „Četkica“.
 2. U okviru „Opcije“ izaberite oblik četkice kojim želite da slikate.

  Slika opcija četkice
  Slika opcija četkice
 3. Da biste slikali, prevlačite pokazivač duž oblasti za crtanje.

Čuvanje slike

Često vršite postupak čuvanja slike kako biste izbegli slučajno gubljenje onoga što ste uradili. Da biste to uradili, u meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj. Na taj način ćete sačuvati sve promene koje ste uneli u sliku od trenutka kada ste je poslednji put sačuvali.

Kada novu sliku sačuvate prvi put, slici ćete morati da date ime datoteke. Izvršite ove korake:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

 2. U okviru Sačuvaj kao tip izaberite željeni format datoteke.

 3. U polje Ime datoteke otkucajte ime.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.