Korišćenje alatke „Pregledač softvera“ u programu Windows zaštitnik

Alatku „Pregledač softvera“ u programu Windows zaštitnik koristite za prikazivanje detaljnih informacija o softveru koji je trenutno pokrenut na računaru i koji može da utiče na vašu privatnost ili bezbednost računara. Na primer, možete da vidite koji programi se automatski pokreću kada pokrenete Windows, kao i informacije o tome kako ovi programi komuniciraju sa važnim programima i uslugama operativnog sistema Windows.

„Pregledač softvera“ vam pomaže da nadgledate sledeće stavke:

  • Programi koji se pokreću sa sistemom, a to su programi koji se automatski pokreću sa ili bez vašeg znanja kada pokrenete Windows.

  • Trenutno pokrenuti programi, a to su programi koji trenutno rade na ekranu ili u pozadini.

  • Programi povezani sa mrežom, a to su programi ili procesi koji mogu da se povežu sa Internetom ili sa kućnom ili kancelarijskom mrežom.

  • Dobavljači Winsock usluga, a to su programi koji izvršavaju mrežne i komunikacione usluge na niskom nivou za Windows i programe koji rade pod operativnim sistemom Windows. Ovi programi često imaju pristup važnim oblastima operativnog sistema.

Korišćenje alatke „Pregledač softvera“ za prikazivanje softvera koji radi na računaru

Alatku „Pregledač softvera“ možete da koristite za prikazivanje i upravljanje programima koje koristite. Međutim, da biste prikazivali i upravljali programima i drugim softverom za sve korisnike računara, potrebno je da imate administratorsku lozinku ili administratorsku dozvolu.

  1. Otvorite program Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows zaštitnik.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Pregledač softvera.

  3. Sa liste Kategorija izaberite tip softvera koji želite da nadgledate. Da biste nadgledali softver koji koriste svi korisnici računara, izaberite stavku Prikaži za sve korisnike. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Razumevanje detalja alatke „Pregledač softvera“

„Pregledač softvera“ prikazuje osnovne informacije o programima, poput imena, izdavača i verzije programa. U zavisnosti od kategorije koju odaberete, takođe možete da vidite sledeće važne tipove informacija.

Naslov
Opis

Automatsko pokretanje

Označava da li je program registrovan za automatsko pokretanje prilikom pokretanja operativnog sistema Windows.

Tip pokretanja

Lokacija na kojoj je program registrovan za automatsko pokretanje prilikom pokretanja operativnog sistema Windows; na primer, u registratoru ili u fascikli „Pokretanje za sve korisnike“.

Isporučuje se sa operativnim sistemom

Označava da li je program instaliran kao deo operativnog sistema Windows.

Klasifikacija

Identifikuje da li je program analiziran po stepenu rizika po vašu privatnost i bezbednost računara.

Digitalno potpisao

Označava da li je softver potpisan i, ukoliko jeste, prikazuje izdavača koji ga je potpisao. Ako nije, preporučujemo da ne verujete informacijama o izdavaču koje su navedene uz softver, kao i da pregledate više detalja pre nego što odaberete da imate poverenja u softver.