Važno je da antispajver softver bude pokrenut uvek kada koristite računar. Špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver može da pokuša da se instalira na računar svaki put kada se povežete sa Internetom. Takođe može da zarazi računar kada instalirate programe sa CD-a, DVD-a ili sa drugih prenosivih medijuma. Potencijalno neželjeni ili zlonamerni softver takođe može da bude programiran da se pokreće u neočekivano vreme, a ne samo kada se instalira.

Windows zaštitnik pruža tri načina na koja sprečava špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver da zarazi računar:

  • Zaštita u realnom vremenu.‍‍ Windows zaštitnik vas upozorava kada špijunski softver ili drugi potencijalno neželjeni softver pokuša da se instalira ili pokrene na računaru. Takođe vas upozorava kada programi pokušaju da promene važne postavke operativnog sistema Windows.

  • SpyNet zajednica. Microsoft SpyNet zajednica na mreži pomaže vam da vidite kako drugi ljudi odgovaraju na softver koji još nije klasifikovan po stepenu rizika. Ako vidite da drugi članovi zajednice dozvoljavaju softver, to može da vam pomogne da odaberete da li ćete ga dozvoliti na računaru. Ako učestvujete, vaši izbori dodaju se ocenama zajednice da bi pomogli drugima da odaberu šta da rade.

  • Opcije skeniranja. Windows zaštitnik možete da koristite da biste izvršili skeniranje u potrazi za špijunskim i drugim potencijalno neželjenim softverom koji je možda instaliran na računaru, da biste planirali redovna skeniranja i da biste automatski uklonili svaki zlonameran softver koji se otkrije tokom skeniranja.

Kada koristite program Windows zaštitnik, važno je da imate ažurne definicije. Definicije su datoteke koje se ponašaju kao enciklopedije potencijalnih softverskih pretnji, koje se stalno povećavaju. Windows zaštitnik koristi definicije da bi odredio da li je otkriveni softver špijunski ili drugi potencijalno neželjeni softver, a zatim vas upozorava na moguće rizike. Da bi definicije bile ažurne, program Windows zaštitnik funkcioniše sa uslugom „Ažuriranje Windowsa“ da bi automatski instalirao nove definicije po njihovom objavljivanju. Takođe možete da podesite program Windows zaštitnik da pre skeniranja proveri da li ima ažurnih definicija na mreži.