Video filteri u programu Windows Movie Maker: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o video filterima.

Prikaži sve

Šta su video filteri i kako funkcionišu u programu Windows Movie Maker?

Video i audio filteri su delovi softvera instalirani na računaru koji pomažu u tumačenju video datoteka da bi se one pravilno prokazale i reprodukovale. Windows Movie Maker ih koristi kada uvozite video i audio zapise, pregledate projekat na skici scenarija/vremenskoj osi i kada objavljujete film.

Kako se drugi video filteri instaliraju na računar?

Neki video i audio programi instaliraju filtere kada se oni instaliraju ili koriste na računaru. Primeri programa koji mogu da instaliraju filtere uključuju softver za plejere za digitalne medije, DVD plejere, softver za narezivanje DVD-ova, programe za uređivanje video i audio zapisa i softverske pakete za instalaciju video i audio kodeka.

Kako da znam da li su problemi u programu Windows Movie Maker izazvani od strane video filtera?

Nažalost, nisu svi video i audio filteri, koje instaliraju drugi programi, kompatibilni sa programom Windows Movie Maker. Ovo može da izazove probleme prilikom uvoza video i audio zapisa, pregledanja audio i video zapisa na skici scenarija/vremenskoj osi ili objavljivanja filma.

Simptomi problema sa video i audio filterima u programu Windows Movie Maker variraju. Neki mogući problemi sa video filterima mogu da uključe sledeće:

 • Video zapis se pojavljuje naopačke ili iskrivljeno kada ga pregledate iz skice scenarije/vremenske ose.

 • Video zapis se prikazuje crn i bez audio zapisa.

 • Audio zapis se reprodukuje brzo i iskrivljeno.

 • Problemi kada pokušate da dodate prelaze, efekte ili naslove.

Da ponovimo, ovo su samo neki od simptoma.

Šta mogu da uradim ako se pojave problemi sa video filterima u programu Windows Movie Maker?

Ako imate problema koji bi mogli da budu povezani sa video i audio filterima koji nisu instalirani od strane programa Windows Movie Maker, možete da probate da isključite video filtere u programu Windows Movie Maker. Isključivanje video i audio filtera utiče samo na to kako se koriste (ili ne koriste, u ovom slučaju) u programu Windows Movie Maker, tako da oni još uvek mogu da se koriste u drugim video i audio programima. Da biste filtere uključili ili isključili ili da biste vratili podrazumevanu listu filtera, uradite sledeće:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite karticu Kompatibilnost.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste isključili filter, opozovite izbor u polju za potvrdu koje se nalazi pored imena video filtera.

  • Da biste uključili filter, potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se nalazi pored imena video filtera.

  • Da biste vratili podrazumevanu listu, kliknite na dugme Vrati sve na podrazumevane vrednosti.

   Kada vratite sve podrazumevane postavke, lista i postavke za filtere se vraćaju na poslednje ispravne postavke.