Postavke uvoza video zapisa: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o postavkama za uvoz video zapisa funkcije „Uvezi video“.

Prikaži sve

Šta su video formati?

Video format koji odaberete određuje tip video datoteke. To vam omogućava da se odlučite za tip datoteke video zapisa koji je nastao kao rezultat uvoza sa digitalne video trake na računar pomoću funkcije „Uvezi video“.

Koje video formate mogu da odaberem?

Možete da odaberete da video zapis uvezete sa video trake kao Windows Media Video (WMV) datoteku ili kao datoteku koja koristi podrazumevani format digitalnog video (DV) uređaja, kao što je Audio Video Interleaved (AVI) video datoteka. Možete takođe da odaberete da funkcija „Uvezi video“ kreira WMV datoteku za svaki klip na video traci. Na primer, ako se na video traci nalazi osam klipova, funkcija „Uvezi video“ može da kreira osam zasebnih WMV datoteka.

Šta treba da uzmem u obzir prilikom biranja video formata za uvezeni video zapis?

Prilikom izbora video formata, razmislite o nekoliko stvari sa liste koja sledi.

  • Program za uređivanje video zapisa koji planirate da koristite za uređivanje uvezenog video zapisa. Za uvoz video zapisa odaberite video format koji podržava program za uređivanje video zapisa koji planirate da koristite. Na primer, ako program za uređivanje video zapisa podržava uređivanje AVI video datoteka ili MPEG-2 datoteke, odaberite format datoteke Audio Video Interleaved (jedna datoteka). Ako planirate da koristite program za uređivanje video zapisa koji podržava uređivanje WMV datoteka, a u uređenom video zapisu planirate da koristite pojedinačne klipove, odaberite format datoteke Windows Media Video (jedna datoteka po sceni).

  • Planovi da konačni film ponovo snimite na video traku. Ako planirate da konačni uređeni film ponovo snimite na video traku, odaberite format datoteke Audio Video Interleaved (jedna datoteka).

  • Raspoloživi prostor na čvrstom disku. Ako na računar uvozite veliku količinu video i audio zapisa, uzmite u obzir raspoloživi prostor na čvrstom disku. Na primer, ako odaberete da video zapis uvezete kao AVI datoteku, jedan sat video zapisa će zauzeti oko 13 gigabajta (GB) na čvrstom disku, dok će se za istu dužinu video zapisa koji je uvezen i sačuvan kao WMV datoteka utrošiti oko 1 GB prostora na čvrstom disku.

  • Odnos širina/visina originalnog video zapisa na video traci. U zavisnosti od DV kamere i njenih postavki tokom snimanja originalnog video zapisa na traku, odnos širina/visina video zapisa može biti 16:9 (široki ekran) ili 4:3 (standardni ekran). U funkciji „Uvezi video“ odaberite video format i odnos širina/visina koji su isti kao i video zapis snimljen na traci.

  • Sistemski resursi računara. Ako imate računar sa ograničenim sistemskim resursima, na primer spor procesor, mala količina RAM memorije ili čvrsti disk sa malo raspoloživog prostora, razmislite o tome da video zapis uvezete kao WMV datoteku a ne kao AVI datoteku. Ovim se mogu sprečiti problemi prilikom uvoza video zapisa, kao što su propuštene slike u video zapisu.

  • Propuštene slike. Ako planirate da tokom procesa uvoza dozvolite propuštene slike, odaberite format datoteke Audio Video Interleaved (jedna datoteka). Ako želite da izbegnete propuštene slike u video zapisu, razmislite o tome da video zapis uvezete kao WMV datoteku.

Od čega zavisi broj kreiranih video datoteka prilikom uvoza video zapisa?

Kada odaberete da video zapis uvezete kao više WMV datoteka, funkcija „Uvezi video“ u video zapisu prepoznaje mesta gde se scena prekida i kreira zasebne WMV datoteke za svaki klip. Kada odaberete da video traku uvezete kao jednu WMV ili AVI datoteku, video zapis koji uvozite sa DV kamere se obično uvozi i čuva na računaru kao jedna video datoteka. Međutim, ponekad se kreira više video datoteka iz jednog od sledećih razloga:

  • Promenio se format video zapisa na traci. Ako je video zapis na traci prvobitno snimljen pomoću jednog video formata, a zatim prebačen u drugi video format, prilikom svake promene video formata ili snimljenog video zapisa kreira se nova video datoteka. Na primer, ako je deo video zapisa snimljen u NTSC video formatu, a zatim sledeći deo video zapisa na traci snimljen u PAL video formatu, kreira se novi video zapis kada se snimljeni video zapis prebaci iz formata NTSC u format PAL.

  • Promenio se odnos širina/visina video zapisa na traci. Ako je video zapis na traci prvobitno snimljen u jednom odnosu širina/visina, a zatim je taj odnos promenjen u neki drugi, prilikom svake promene odnosa širina/visina snimljenog video zapisa kreira se nova video datoteka. Na primer, ako je deo video zapisa snimljen u odnosu 16:9 (široki ekran) a zatim je postavka za snimanje promenjena u odnos 4:3 (standardni ekran), nova video datoteka se kreira kada se snimljeni video zapis prebaci iz odnosa 16:9 u odnos 4:3.