Prikazivanje video zapisa na čitavom ekranu u programu Windows Media Player

U programu Windows Media Player možete da gledate video zapis, TV emisiju, DVD ili pesmu sa vizuelizacijom u režimu celog ekrana. Kada Player radi u režimu celog ekrana, možete da kontrolišete reprodukciju pomoću kontrola na ekranu koje se pojavljuju u gornjem delu video zapisa ili možete da koristite dugmad i druge kontrole na kompatibilnom mišu.

Prikaži sve

Kontrolisanje reprodukcije pomoću kontrola na ekranu

 1. Kada se video zapis reprodukuje ili je pauziran, kliknite na dugme Prikaži ceo ekranSlika dugmeta „Prikaži ceo ekran“ ili pritisnite tastere ALT+ENTER.

  Kad se prebacite u režim celog ekrana, kontrole programa Player mogu se nakratko pojaviti (u zavisnosti od mogućnosti grafičke kartice i funkcionalnosti video zapisa ili DVD-a koji prikazujete). Ako ne možete da vidite kontrole za reprodukciju i niste isključili kontrole za ceo ekran, pomerite miša kako bi se one ponovno pojavile.

 2. Kliknite na kontrole za reprodukciju u donjem delu ekrana.

 3. Da biste se vratili u puni režim, pritisnite taster ESC ili pomerite miša i pritisnite dugme Izađi iz režima celog ekranaSlika dugmeta „Izađi iz režima punog ekrana“.

Kontrolisanje reprodukcije pomoću miša

 1. Isključite kontrole za ceo ekran na sledeći način:

  1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se, izaberite stavku Više opcija, a zatim karticu Performanse.

  2. U odeljku Reprodukcija DVD-ova i video zapisa, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži kontrole celog ekrana.

 2. Kada se video zapis reprodukuje ili je pauziran, kliknite na dugme Prikaži ceo ekranSlika dugmeta „Prikaži ceo ekran“ ili pritisnite tastere ALT+ENTER.
 3. Sledeća tabela prikazuje različite kontrole za reprodukciju na mišu. Koristite miša za izvršavanje bilo kojeg od sledećih zadataka.

  Za izvršavanje sledeće radnje Koristite ovu kontrolu na mišu
  Za izvršavanje sledeće radnje

  Reprodukovanje ili pauziranje stavke

  Koristite ovu kontrolu na mišu

  Kliknite na levi taster

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premotavanje stavke unapred

  Koristite ovu kontrolu na mišu

  Pritisnite i držite prednji taster za palac

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premotavanje stavke unazad

  Koristite ovu kontrolu na mišu

  Pritisnite i držite zadnji taster za palac

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Preskakanje na prethodnu stavku

  Koristite ovu kontrolu na mišu

  Kliknite na zadnji taster za palac

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Preskakanje na sledeću stavku

  Koristite ovu kontrolu na mišu

  Kliknite na prednji taster za palac

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka

  Koristite ovu kontrolu na mišu

  Okrećite točkić miša od sebe da biste povećali jačinu zvuka ili ka sebi da biste je smanjili

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Prigušivanje tona ili vraćanje tona u prethodno stanje

  Koristite ovu kontrolu na mišu

  Pritisnite točkić miša

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Prikazivanje ostalih komandi

  Koristite ovu kontrolu na mišu

  Kliknite desnim tasterom

 4. Da biste se vratili u pun režim, pritisnite taster ESC.

Napomena

 • Neki miševi nisu kompatibilni sa ovom funkcijom.