Ako imate mobilni računar, možete da vidite listu dostupnih bežičnih mreža, a zatim da se povežete sa nekom od tih mreža, bez obzira gde se nalazite. Bežične mreže se pojavljuju samo ako računar ima instaliran bežični mrežni adapter i ako je on uključen.

  1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Povezivanje.

  2. Na listi Prikazivanje izaberite stavku Bežično.

    Videćete listu trenutno dostupnih bežičnih mreža.

  3. Izaberite mrežu, a zatim kliknite na dugme Poveži.

    Ako ne vidite mrežu sa kojom želite da se povežete, izaberite stavku Podešavanje veze ili mreže. Pojaviće se lista opcija koja uključuje ručno traženje mreže i povezivanje sa njom, kao i kreiranje nove mrežne veze.

    Neke mreže zahtevaju bezbednosni ključ za mrežu ili frazu za prolaz. Da biste se povezali sa jednom od ovih mreža, zatražite ključ ili frazu za prolaz od administratora mreže ili dobavljača usluge.

Upozorenje

  • Uvek kada je to moguće, trebalo bi da se povezujete sa bežičnim mrežama sa omogućenom bezbednošću. Ako se povežete sa mrežom koja nije bezbedna, imajte na umu da neko pomoću pravih alatki može videti sve što radite, uključujući Web lokacije koje posećujete, dokumente na kojima radite, kao i korisnička imena i lozinke koje koristite.