Prikazivanje e‑poruka u programu Windows pošta

Najjednostavniji način za prikazivanje e‑poruke u programu Windows pošta jeste da je pročitate u oknu „Pregled“, gde možete prikazati sadržaj poruke bez otvaranja poruke u posebnom prozoru. Ili, ukoliko želite da pogledate veći deo poruke bez pomeranja, možete je otvoriti u posebnom prozoru.

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. Kliknite na fasciklu pošte (kao što je Prijemno poštansko sanduče) koja sadrži poruke koje želite da pročitate.

  3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Izaberite poruku sa liste poruka da biste je prikazali u oknu „Pregled“.

    • Da biste prikazali poruku u posebnom prozoru, kliknite dvaput na nju na listi poruka.

Slika programa Windows pošta
Prikazivanje fascikli, poruka i pregleda u programu Windows pošta

Savet

  • Kada prikazujete poruke u posebnom prozoru, možete kliknuti na dugmad Prethodno i Sledeće da biste se premestili na prethodnu ili sledeću poruku.