Prikazivanje svojstava za datoteku

Svojstva su opisne informacije koje vam pomažu da pronađete i organizujete datoteke. Svojstva nisu uključena u stvarni sadržaj datoteke. Ona obezbeđuju informacije o datotekama. Osim oznaka koje predstavljaju prilagođena svojstva koja mogu sadržati tekst po vašem izboru, datoteke uključuju i mnoga druga svojstva, kao što su „Datum izmene“, „Autor“ i „Ocena“.

Prikaži sve

Prikazivanje uobičajenih svojstava

Uobičajena svojstva povezana sa datotekom možete videti u oknu sa detaljima.

 1. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteku čija svojstva želite da vidite.

 2. Kliknite na datoteku da biste videli njena svojstva u oknu sa detaljima u donjem delu prozora fascikle.

  Slika oznaka u oknu sa detaljima
  Primer oznaka u oknu sa detaljima

Prikazivanje svih svojstava

Okno sa detaljima je praktično, ali ono ne prikazuje sva svojstva koja su povezana sa datotekom. Ako želite da vidite sva svojstva koja su povezana sa datotekom, sledite ove korake:

 1. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteku čija svojstva želite da vidite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku čija svojstva želite da vidite, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu Detalji da biste videli sva svojstva koja su povezana sa datotekom.

Uklanjanje svojstava iz datoteke

Ako planirate da delite datoteku sa drugom osobom, možda ćete želeti da uklonite neka ili sva svojstva datoteke, posebno ako se neka svojstva smatraju ličnim podacima. Na primer, svojstvo „Autor“ može otkriti imena ljudi koji su sarađivali na datoteci, a oznake možda uključuju reči ili fraze koje ne želite da drugi ljudi vide.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite stavku Svojstva.

 2. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Detalji.

 3. Izaberite stavku Ukloni svojstva i lične podatke.

 4. U dijalogu Uklanjanje svojstava izaberite stavku Kreiraj kopiju sa uklonjenim svim mogućim svojstvima, a zatim kliknite na dugme U redu. Na taj način možete zadržati originalnu verziju datoteke sa svim svojstvima i napraviti kopiju sa uklonjenim svojstvima koja je prikladna za deljenje.
  – ili –
  U dijalogu Uklanjanje svojstava izaberite opciju Ukloni sledeća svojstva iz datoteke, odaberite svojstva koja treba ukloniti, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Ako ste dodali svojstva koristeći neki drugi program, a ne operativni sistem Windows, trebalo bi da uklonite ova svojstva pomoću tog programa. Dijalog „Uklanjanje svojstava“ uklanja svojstva koja su dodata korišćenjem operativnog sistema Windows, ali možda neće moći da ukloni sva svojstva koja su dodali neki programi.