Rezime važnih informacija o računaru možete da prikažete tako što ćete otvoriti ikonu „Sistem“ na kontrolnoj tabli. Možete da vidite osnovne informacije o hardveru, poput imena računara i pod kojom verzijom operativnog sistema Windows radi računar. Važne postavke sistema možete da promenite tako što ćete kliknuti na veze u levom oknu prozora „Sistem“.

Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

Prikaži sve

Prikazivanje osnovnih informacija o računaru

Sistem prikazuje rezime osnovnih detalja o računaru uključujući:

  • Izdanje operativnog sistema Windows Navodi listu informacija o verziji i izdanju operativnog sistema Windows pod kojima radi računar.

  • Sistem Prikazuje osnovni rezultat indeksa Windows iskustva, što je broj koji opisuje ukupne mogućnosti računara. Na listi su navedeni tip, brzina i broj procesora ako računar koristi više procesora. Na primer, ako računar ima dva procesora, biće prikazano (2 procesora). Takođe se prikazuje i koliko radne memorije (RAM) je instalirano. Za više informacija o osnovnom rezultatu računara i šta on znači pogledajte odeljak Šta je indeks Windows iskustva?

  • Postavke imena, domena i radne grupe računara. Prikazuje ime računara i informacije o radnoj grupi ili domenu. Ove informacije možete da promenite i dodate korisničke naloge tako što ćete kliknuti na dugme Promeni postavke.

  • Aktivacija Windowsa. Aktivacija potvrđuje da je primerak operativnog sistema Windows originalan, što pomaže u sprečavanju softverske piraterije. Za više informacija pogledajte odeljak Aktivacija operativnog sistema Windows: najčešća pitanja.

Promena sistemskih postavki operativnog sistema Windows

Veze u levom oknu pružaju pristup dodatnim sistemskim postavkama. Ako tražite informacije koje ste mogli da pronađete u prozoru „Sistem“ na kontrolnoj tabli prethodnih verzija operativnog sistema Windows, iste informacije pronaći ćete klikom na veze u levom oknu.

  • Upravljač uređajima Koristite upravljač uređajima da biste promenili postavke i ažurirali upravljačke programe.

  • Postavke daljinske veze Promenite postavke udaljene radne površine, koja vam omogućava da se povežete sa udaljenim računarom i postavke daljinske pomoći, koja vam omogućava da pozovete nekoga da se poveže sa računarom i pomogne vam u rešavanju problema.

  • Zaštita sistema Upravljajte postavkama koje automatski kreiraju tačke vraćanja koje funkcija „Oporavak sistema“ koristi za vraćanje sistemskih postavki računara u prethodno stanje. Zaštitu sistema za diskove na računaru možete da uključite ili isključite, a tačke vraćanja možete ručno da kreirate. Za više informacija potražite temu „Oporavak sistema“ u opciji Windows pomoć i podrška.

  • Više opcija za postavke sistema Pristupite dodatnim opcijama za postavke performansi, korisničkih profila i pokretanje sistema, uključujući funkciju „Sprečavanje izvršavanja podataka“ koja nadgleda programe i izveštava o mogućim bezbednosnim napadima. Takođe možete da promenite postavke virtuelne memorije računara.