Na vizuelni prikaz računara može uticati nekoliko faktora. Na kvalitet prikaza mogu uticati monitor koji koristite i njegove postavke, način na koji je sistem Windows podešen i način na koji koristite računar.

Da biste se uverili da je monitor ispravno kalibrisan, pogledajte uputstvo koje je isporučeno sa monitorom. Da biste saznali kako da podesite postavke prikaza u sistemu Windows, pogledajte odeljak Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru.

Istovremeno pokretanje suviše programa može uzrokovati probleme sa prikazom kao što je podrhtavanje ili nejasna slika. Ako primetite da su vizuelne performanse računara nepravilne ili smanjene, pokušajte da izvršite neku od dole opisanih radnji.

Prikaži sve

Smanjivanje broja otvorenih programa ili prozora

Sa povećanjem broja otvorenih programa na radnoj površini povećava se i količina sistemskih resursa koji su potrebni sistemu Windows. Pokušajte da zatvorite programe koje trenutno ne koristite ili da smanjite veličinu prozora.

Izbegavanje istovremenog pokretanja velikog broja grafički zahtevnih programa

Čak i ako je pokrenuto samo nekoliko programa, neki programi (poput programa za uređivanje video zapisa) i funkcija (poput televizije visoke definicije) koriste dosta sistemskih resursa. Pokretanje previše ovakvih programa istovremeno napreže sistemske resurse i može dovesti do smanjenja kvaliteta prikaza, podrhtavanja ili gubljenja slike.

Smanjivanje rezolucije monitora

Na nekim računarima, veoma visoke rezolucije zahtevaju dosta sistemskih resursa da bi prikaz bio ispravan. Ako u visokim rezolucijama primetite probleme, pokušajte da smanjujete rezoluciju sve dok problemi ne nestanu.

  1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

  2. U okviru stavke Rezolucija pomerite klizač na željenu rezoluciju, a zatim kliknite na dugme Primeni.

Za više informacija pogledajte odeljak Promena rezolucije ekrana.

Promena šeme boja

Ako je korišćenjem podrazumevane šeme boja za radnu površinu prikaz loš, pokušajte da poboljšate performanse izborom druge šeme boja, poput Windows Vista Basic.

  1. Otvorite opciju „Postavke izgleda“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Boja i izgled prozora. Ako dijalog „Postavke izgleda“ ne bude prikazan u donjem delu stranice, izaberite stavku Otvori svojstva klasičnog izgleda.

  2. Na listi Šema boja izaberite drugu šemu boja, a zatim kliknite na dugme U redu.

Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa opcijom Windows Aero.

Isključivanje automatskog podešavanja veličine u programima koji nisu dizajnirani za prikaz sa visokom TPI rezolucijom

Ako TPI postavite na više od 96 i radite sa temom Windows Aero (prvoklasno vizuelno iskustvo sistema Windows Vista), tekst i druge stavke na ekranu će možda izgledati mutno u nekim programima koji nisu dizajnirani za prikaz sa visokom TPI rezolucijom u ovoj verziji operativnog sistema Windows. Ovaj problem možete da izbegnete ako za ove programe koristite TPI podešavanje razmere za Windows XP stil.

Izoštravanje teksta i stavki na ekranu u programima koji nisu dizajnirani za visoku TPI rezoluciju

  1. Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Personalizacija.

  2. U levom oknu izaberite stavku Prilagodi veličinu fonta (TPI). Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. U dijalogu TPI podešavanje razmere izaberite stavku Prilagođena razmera TPI.

  4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi TPI podešavanje razmere za Windows XP stil, a zatim kliknite na dugme U redu.

Za više informacija pogledajte odeljak Povećavanje ili smanjivanje teksta na ekranu.

Nadogradnja na jaču grafičku karticu

Grafička kartica računara sadrži namensku memoriju koja se koristi za prikaz grafike. Što kartica ima više memorije, kvalitet je bolji. Ako niste zadovoljni prikazom koji kartica pruža, razmislite o nadogradnji na bržu grafičku karticu. Za više informacija pogledajte odeljak Grafičke kartice: najčešća pitanja.